چهارشنبه 19 آگوست 2009 13:27
جزوه : موسیقی، حلال یا حرام؟
در این جزوه، گزیده ای از ديدگاه های حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبري (مد ظله العالي)، استاد شهيد مطهري (رحمه‌الله‌عليه)، شهيد دکتر بهشتي (رحمه‌الله‌عليه)، علامه محمدتقي جعفري (رحمه‌الله‌عليه) در باب موسيقي و غنا جمع آوری شده است.


پایگاه اینترنتی مجمع اسلام ناب، در جزوه ای که اخیراً منتشر کرده است، به بررسی چکیده نظرات صاحب نظران دینی در باب موسیقی پرداخته است.
در این جزوه، گزیده ای از ديدگاه های حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبري (مد ظله العالي)، استاد شهيد مطهري (رحمه‌الله‌عليه)، شهيد دکتر بهشتي (رحمه‌الله‌عليه)، علامه محمدتقي جعفري (رحمه‌الله‌عليه) در باب موسيقي و غنا جمع آوری شده است.
بی شک اطلاع از نظر صاحب نظران می تواند به شکل گیری اندیشه صحیح و داشتن معیار و میزان در تشخیص کمک می کند.
این جزوه ی 26 صفحه ای را می توانید از این آدرس دانلود کنید.
کاروان طریق القدس

آرشیو