شنبه 05 سپتامبر 2009 11:25
افسران جوان در برابر جنگ نرم چه مي کنند؟

تعبير زيبا و فکورانه رهبر معظم انقلاب از دانشجويان به عنوان افسران جوان درجبهه مقابله با جنگ نرم نگارنده را بر آن داشت که بصورت اجمالي و گذرا به قسمتي از شرح وظايفي که مي توان براي دانشجويان عزيز در اينباره متصور بود، را به نگارش در آورد.


جنگ نرم بر عليه جمهوري اسلامي ايران از برنامه هاي قطعي استکبار جهاني مي باشد که به دليل نااميدي و ناتواني از مقابله نظامي با ايران در دستور کار- به صورت جدي- قرار داده است. در اين ميان حوادث بعد از انتخابات فرصت بسيار مناسبي را ايجاد کرد که جنگ نرم بر عليه ايران را وارد فاز جديد ومناسبتري کند. به اعتقاد کارشناسان بهترين فضا براي اجرايي کردن هرچه بيشتر جنگ نرم در اين مقطع حساس دانشگاه ها مي باشد چون طراحان جنگ نرم بيشترين سرمايه گذاري را براي ايجاد شبکه و يارگيري ابتدا بر روي نخبگان و دانشگاهيان انجام داده و سپس از طريق آنها به بدنه جامعه منتقل مي کنند.تعبير زيبا و فکورانه رهبر معظم انقلاب از دانشجويان به عنوان افسران جوان درجبه مقابله با جنگ نرم نگارنده را بر آن داشت که بصورت اجمالي و گذرا به قسمتي از شرح وظايفي که مي توان براي افسران جوان –دانشجويان عزيز- در اينباره متصور بود را به شرح ذيل بياورد.

 1 – ولايت پذيري و دفاع از حريم ولايت بحث ولايت پذيري و دفاع از حريم ولايت از دو منظر قابل تامل مي باشد . اول آنکه تحليل مجموعه اقدامات انجام گرفته براي براندازي نرم –جنگ نرم- در ايران نشان مي دهد که طراحان جنگ نرم بر عليه ايران به علت جايگاه ولايت فقيه در اعتقادات جامعه ايران و ميزان تاثيرگذاريش و همچنين به عنوان مهمترين عامل در پيشگيري از براندازي نرم نظام جمهوري اسلامي آنهم با وجود گذشت قريب به سه دهه از عمر انقلاب ايران ، بيشترين طراحي را براي مشروعيت زدايي و مخصوصا اعتبار زدايي از جايگاه ولايت فقيه و به صورت مشخص از شخص مقام معظم رهبري را در دستور کار خود قرار داده اند. دوم انکه ولايت فقيه به عنوان يک فقيه عالم و با تقوا وعادلترين و آگاه ترين فرد به مسايل سياسي و حکومتي قطعا شايسته ترين فرد براي اطاعت پذيري نيز خواهد بود . در چند ماه اخير در حوادث بعد از انتخابات يکبار ديگرنقش رهبري و جايگاه آن براي حفظ نظام به خوبي براي دوست و دشمن آشکار شد،آنهم در شرايطي که شايد بسياري از اهداف براي تحقق انقلاب مخملي در ايران اتفاق افتاده بود و يا شرايطش مهيا شده بود. رهبري بزرگوار به عنوان فصل الخطاب و همچنين به عنوان مهمترين رکن جامعه ايران براي حفظ و انسجام ملي و اسلامي سبب شد که کشور از فتنه ي بزرگ به سلامت عبور کند . وجود ولايت فقيه به عنوان بزرگترين عامل در جلوگيري از بوجود آمدن انقلاب مخملي در ايران نشان داد که تفاوت ايران با گرجستان ، اوکراين و حتي کشور قدرتمندي همچون شوري سابق دروجود جايگاه ولايت فقيه در ساختار حکومتي و سياسي و مذهبي مي باشد.بنابراين اين دو موضوع نشان مي دهد که افسران جوان بايد در اولين گام ها ولايت پذيري و دفاع از حريم ولايت را در صدر برنامه هاي خود براي مقابله با جنگ نرم را قرار دهند.

2- حفظ هويت ايراني اسلامي اساس جنگ نرم براي تحت تاثير قرار دان باورهاي فرهنگي و اعتقادي جامعه هدف مي باشد. فلذا ضروريست براي مقابله با جنگ نرم حفظ و عمق بخشي به هويت ايراني و اسلامي جز اولين و شاخص ترين برنامه هاي افسران جوان در مقابله با جنگ نرم باشد.امروزه جنگ نرم براي التقاتي کردن اسلام ناب برنامه ريزي و سرمايه گذاري کرده است. آنان به دنبال آن هستند که با ترويج فرهنگ سکولار هويت اسلامي را تحت تاثير قرار داده و از درون به لحاظ محتوايي متلاشي کنند و آن اسلامي باقي بماند که در ادبيات سياسي کشورمان به اسلام آمريکايي معروف شده است.

 استکبار جهاني الخصوص آمريکايي ها به وسيله رسانه هاي وابسته شان در تلاش بوده اند که الگوي هاي شخصيتي جديدي به جوانان ايران معرفي کنند. آنان در اين ميان سعي دارند بسياري از ارزش هاي فرهنگ آمريکايي را به شخصيت جوان و دانشجو ايراني القا کنند.بنابراين بهترين راه براي مقابله با اين جريانات حفظ و عمق بخشي هرچه بيشتر و توجه به هويت ايراني اسلامي مي باشد.

 3- مقابله رسانه اي و بالا بردن سواد رسانه اي جنگ نرم در حوزه رسانه ها اتفاق مي افتد.اين جمله يک ادعاي کارشناسي است که مويد اين مطلب است که بسياري از بار جنگ نرم بر دوش رسانه ها مي باشد. کشور ي که از رسانه هاي قوي و متعددي برخوردار نباشد قطعا در اين جنگ رسانه ي که به فرهنگ و اعتقادات آن کشور تهاجم شده است ، شکست خواهد خورد. دانشجويان –افسران جوان -اگر از سواد رسانه اي کافي برخوردار نباشند قطعا نخواهند توانست در فضايي سنگين رسانه ي اين روزهاي جهان تاب بياورند .

 در اين ميان طراحان جنگ نرم سرمايه گذاري خاصي بر روي نشريات دانشجويي خواهند کرد و قابل پيش بيني است که بعضي از نشريات دانشجويي نمايندگي جنگ نرم را خواهند کرد. اين مسئله بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد زيرا نشريات دانشجويي تاثيرات خاص خود را بر روي فضاي افکار عمومي دانشگاه ها دارند.البته آنچه به صورت ويژه اي بر روي آن کار خواهد شد فضاي سايبري مي باشد زيرا به نظر مي رسد به علت پرکار بودن طراحان جنگ نرم در فضاي مجازي به صورت ويژه به آن پرداخته شود. اگر يک اصل را بپذيريم که اطلاع رساني از ابزار مهم جنگ نرم است، بنابراين در حوزه رسانه و نشريات دانشجويي به صورت ويژه افسران جوان بايد فعال باشند.

4- خوشبين بودن از مهمترين اهداف جنگ نرم در کشورهاي هدف ايجاد روحيه رخوت،نااميدي و بي نشاطي در آن جامعه مي باشد. همچنانکه مقام معظم رهبري در ديدار چند روز قبل با دانشجويان فرمودند در برابر اين ترفند بايد دانشجويان به آينده خوشبين باشند. رهبر انقلاب اسلامي، نگاه اميدوارانه و خوشبينانه به آينده را باعث تقويت جبهه ملت ايران در مقابل جنگ نرم دشمنان دانستند و فرمودند:« اين خوشبيني، متكي بر تحليلِ واقع بينانه است ».بنابراين دانشجويان بايد به آينده انقلاب و کشور و خود خوشبينانه نگاه کنند زيرا دشمن در طراحي جنگ نرم به دنبال ان هست که شور کار ، نشاط و اميد به آينده را از آنان بگيرد.

 5-اصالت دادن تحصيل علم بر فعاليت هاي سياسي مقطعي همچنانکه مقام معظم رهبري اشاره فرمودند که «بنده هميشه دانشگاهها را به توليد علم و نهضت نرم افزاري فرامي خوانم چرا كه برتري علمي را يك ركن امنيت بلندمدت كشور مي دانم. ودر ادامه رهبر انقلاب اسلامي با هشدار به دانشجويان و دانشگاهيان درباره طرح دشمنان براي ايجاد اختلال در كار علمي دانشگاهها نيزافزودند: همه مراقبت كنند در اين مسائل سياسي كوچك و حقير، كار علمي دانشگاهها و كلاسها و مراكز تحقيقاتي دچار آسيب نشود و هدف آشكار و مشخص دشمن براي اينكه حداقل مدتي دانشگاهها را به تعطيلي و تشنج و اختلال بكشاند محقق نگردد.بنابراين اصالت تحصيل علم بر فعاليت هاي سياسي مقطعي يک اصل مهم براي افسران جوان در جبهه مقابله با جنگ نرم مي باشد. البته افسران جوان بايد توجه داشته باشند که گاهي حتي بعضي از کنفرانس هاي علمي به لحاظ محتوا و پيام مصداق جنگ نرم مي باشند و توجه نمايند که طراحان جنگ نرم در دانشگاه ها ممکن است درغالب گروه هاي تحقيقاتي – پژوهشي دست به جاسوسي نيز بزنند.

مواجه درست با نافرماني هاي مدني تشکلي هاي دانشجويي و مقابله با پروژه بي ثبات سازي و ايجاد نارضايتي يکي از اهداف مهم در جنگ نرم آن هست که دانشجويان و الخصوص تشکل هاي دانشجويي دست به نافرماني هاي مدني ، اعتراض هاي غير قانوني و تحصنات ودادن بيانيه ها افراطي و گرفتن متينگ هاي سياسي مخرب بزنند. اين مسئله با حوادث بعد از انتخابات براي شروع ترم جديد قطعا به صورت جدي تري دنبال خواهد شد. تلاش در جهت ايجاد نارضايتي در ميان دانشجويان از ديگر برنامه هاي طراحان جنگ نرم مي باشد که افسران جوان بايد توجه داشته باشند که خود تکميل کننده پازل دشمن در اين زمينه نباشند.آنچه در اينباره به نظر مي رسد آنستکه بايد بدور از افراط و تفريط اين مسله توسط خود دانشجويان مديريت شود.

 7-مقابله با مجموع اقدامات مغرضانه براي نشان دادن عدم کارآمدي و مشروعيت دولت منتخب يکي ديگر از مواردي که در طراحي ها براي انقلاب مخملي در ايران در نظر گرفته شده است اقدامات تخريبي احتمالي براي نشان دادن عدم کارآمدي و مشروعيت و اعتبار دولت منتخب دولت دهم – خواهد بود وبايد چنين گفت مشروعيت زدايي و نشان دادن ناکارامدي دو محور عمده پيش رو طراحان جنگ نرم در ايران مي باشد.

 8- مقابله با تفکر ليبرالي و دموکراسي غربي از روش هاي اين چند سال اخير براي فروپاشي از درون در نظام جمهوري اسلامي ايران ترويج تفکر ليبرالي و دموکراسي غربي بوده است. اين مسئله دام کهنه وقديمي حقوق بشر و دموکراسي است که از تفکر ليبرالي بيرون مي آيد و فضايي براي شبکه سازي و يارگيري جنگ نرم مي باشد . تقويت و ايده جنبش دمکراسي به سبک امريکايي و مستمسک قراردادن مقوله حقوق بشر، حقوق زنان از موارديست که بستر ايجاد تحقق جنگ نرم در دانشگاه ها و کشور مي باشد. فلذا مقابله با تفکر ليبرالي از موارديست که دانشجويان به صورت جدي بايد به آن بپردازند.

 9- مقابله با شکاف هاي قومي و مذهبي تشديد اختلافات قومي و مذهبي از راه کاري اصلي براي جنگ نرم مي باشد. بطوريکه در تحقق جنگ نرم بحث تشديد اختلافات قومي و مذهبي هميشه در رئوس اجراي برنامه ها بوده است. در همين زمينه تقويت فرقه هاي ضاله نيز مورد توجه خاص طراحان جنگ رواني بوده است.تقويت وهابيون و همچنين حمايت هاي جدي از بهايان در ايران از جمله اين برنامه ها ست. حتي ساختن مراجع قلابي و علمايي التقاطي از ديگر اين روش ها مي باشد .

 10- کسب آگاهي و بصيرت به گفته رهبري حتي بعضي از نخبگان کشور در حوادث اخير دچار بي بصيرتي شدند.بنابراين تلاش هميشگي براي کسب آگاهي و بصيرت از موارديست که بايد دانشجويان براي مقابله با جنگ نرم به ان توجه جدي داشته باشند.

 11- افشاگري ،شفاف سازي و مشخص کردن خاکريز خودي و غير خودي افشاگري و شفاف سازي ابعاد مختلف و برنامه هاي جنگ نرم از موارديست که جزء وظيفه تک تک افسران جوان مي باشد. در جنگ نرم شما با خاکريز پنهان دشمن مواجه هستيد.خطوط و خط کشي ها در ان کاملا پنهان و غير آشکار مي باشد، دشمن شناسي و تشخيص خودي و غير خودي براي جامعه مشکل مي باشد.بنابراين بايد در اين زمينه دست به افشاگري و شفاف سازي زد. و خاکريز خودي و غير خودي را کامل مشخص کرد تا چهره نفاق نيز آشکار شود.

 

 

به قلم : مهدی جهانتیغی

کاروان طریق القدس

آرشیو