شنبه 05 سپتامبر 2009 23:17
پدیده متدين سکولار در کشور رواج يافته است

حکومت متدين داريم ولي با حکومت ديني فاصله داريم و اکنون اکثر منابع درسي علوم انساني در دانشگاه‌هاي ما ترجمه غربي‌هاست و اين يعني اينکه با هزينه نظام جمهوري اسلامي فارغ‌التحصيلان سکولار تحويل جامعه مي‌دهيم .


حسن رحيم پور ازغدي عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي روز پنجشنبه در مراسم افطاري که از سوي جامعه اسلامي مهندسين در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد با بيان اينکه در انتخابات اخير رياست جمهوري بسياري از صف‌بندي‌ها و مرزبندي‌ها به هم ريخت گفت:‌ صف‌بندي جريان‌هاي سياسي در انتخابات رياست جمهوري دهم ديگر چپ و راست و يا سنتي و مدرن نبود. در اين انتخابات کساني حرف‌هايي زدند که هرگز تصور نمي‌شد اينگونه حرف‌ها را چنين افرادي گفته باشند.

وي با بيان اينکه پديده «متدين سکولار» در کشور رواج يافته است، اظهار داشت: کساني که در کشور با همين قانون اساسي در راس کارها بودند امروز سخناني بر زبان جاري مي‌کنند که در دهه 60 عليه آن حرف مي‌زدند.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي يادآور شد: افرادي هستندکه در دهه 60 به نام ملي شدن همه چيز را مي‌خواستند دولتي کنند اما امروز نه تنها اقتصاد بلکه دين و اخلاق مردم را هم مي‌گويند يک مسئله خصوصي و شخصي است.

ازغدي با اشاره به اينکه گفتمان حاکم بر کشور در دهه 70 با گفتمان امام و انقلاب فاصله گرفت، عنوان کرد: در دهه 70 يک جريان متدين سکولار در کشور حاکم شد که از لحاظ شخصيتي متدين بودند ولي وقتي مي‌خواستند براي کشور تصميم بگيرند تصميماتشان با تصميمات جريان سکولار فرقي نداشت.

وي تصريح کرد: هم اکنون نيز حکومت متدين داريم ولي با حکومت ديني فاصله داريم و اکنون اکثر منابع درسي علوم انساني در دانشگاه‌هاي ما ترجمه غربي‌هاست و اين يعني اينکه با هزينه نظام جمهوري اسلامي فارغ‌التحصيلان سکولار تحويل جامعه مي‌دهيم.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص حرکت انقلاب در 30 سال بعد از پيروزي آن گفت: در سي سال اخير جمهوري اسلامي ايران با وجود داشتن قانون اساسي مشخص به صورت زيگزاگي حرکت کرده است در اين سي سال دولت‌هايي نظير دولت مهندس بازرگان، دولت بني‌صدر، دولت شهيد رجايي، دولت شهيد باهنر، دولت زمان جنگ، دولت آقاي هاشمي رفسنجاني، دولت خاتمي و دولت احمدي‌نژاد هرکدام جهت خاصي از تئوري‌هاي سوپر سرمايه‌داري تا تئوري‌هاي دو آتشه سوسياليستي در اقتصاد کشور ما آزمايش شد.

رحيم پور ازغدي تاکيد کرد: در دهه 70 برخي مسئولان درجه يک کشور راجع به حکومت ديني حرف‌هايي مي‌زدند که نوشته ديگران بودند و آنها حرف‌هايي مي‌زدند که حتي خودشان هم به آن آگاهي چنداني نداشتند.

وي افزود: مي‌گفتند اينکه در راس نظام افراد متدين باشند کافي است ولي معتقد بودن حکومت به روش سکولاري اداره شود.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي خاطرنشان کرد: چند سالي است که در کشور مجلس و دولت با راي مردم در اختيار جرياني قرار گرفته است که در صدد تحقق حکومت اسلامي است، اين جريان تلاش مي‌کند نه به سمت سکولاريسم حرکت کند و نه به سمت طالبانيسم شيعي حرکت کند.

رحيم پور ازغدي در ادامه سخنان خود به نقش احزاب سياسي اصولگرا در مديريت بحران‌هاي جامعه اشاره کرد و گفت: در قضاياي اخير انتخابات رياست جمهوري اگر مديريت مقام معظم رهبري نبود کار به جنگ‌هاي داخلي و خياباني کشيده مي‌شد، در چنين شرايطي احزاب، نخبگان و روشنفکران بايد تمهيداتي بينديشند تا بتوانند بحران‌ها را مديريت کنند بدون اينکه نيازي به تدبير رهبري باشد.

وي ادامه داد: احزاب به جاي اينکه در ايام انتخابات فعال باشند بايد کار اصلي خودشان را در ايام مابين انتخابات‌ها انجام دهند و قبل از اينکه پديده‌اي به بحران تبديل شود براي آن راه‌حل ارائه دهند.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي بيان داشت: احزاب سياسي بايد با اين تصور فعاليت کنند که ممکن است در دهه آينده دوستاني که اکنون دولت و مجلس را در اختيار دارند در دولت و مجلس نباشند.

وي تصريح کرد: اکنون در کشور ما پديده‌هايي مانند بيکاري فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و افزايش طلاق که کانون خانواده‌ها را تهديد مي‌کند وجود دارد و احزاب براي اين موارد بايد قبل از اينکه به بحران تبديل شوند راه چاره ارائه دهند.

به نقل از پایگاه ایستاده

کاروان طریق القدس

آرشیو