سه‌شنبه 29 سپتامبر 2009 18:46
نرم افزار چندرسانه‌ای حوادث پس از انتخابات منتشر شد

رسانه ای حوادث پس از انتخابات نشریه ی انعکاس بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 5 بخش مستند، سخنرانی، اسناد صوتی، متن و عکس منتشر شد.


نرم افزار بانک جامع چند رسانه ای حوادث پس از انتخابات نشریه ی انعکاس بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 5 بخش مستند، سخنرانی، اسناد صوتی، متن و عکس منتشر شد.
این نرم افزار به صورت ضمیمه‌ی ویژ‌ه‌نامه‌ی حوادث پس از انتخابات انعکاس، منتشر شده است.
خبر مرتبط: انتشار ویژه‌نامه‌ی حوادث پس از انتخابات انعکاس

فهرست محتویات DVD :


کاروان طریق القدس

آرشیو