چهارشنبه 30 سپتامبر 2009 05:18
باز هم انتشار اخبار پیش ساخته؛ این بار از مناظره

نشریه دانشجویی «رهجو» در شماره امروز خود مطلبی با عنوان «باز هم انتشار اخبار پیش ساخته؛ این بار از مناظره» منتشر کرد که در ادامه آمده است:
سایت اینترنتی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) هم صدا با برخی رسانه های گروهک سبز به اطلاع رسانی ناشیانه پیرامون مناظره ی روز دوشنبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر پرداخت.


در خبر این سایت که ساعت 15:32 یعنی مقارن با شروع برنامه منتشر شده است، کسانی به عنوان افراد در حال سخنرانی (سخنرانی می کردند) ذکر شده است که هیچ یک در برنامه حضور نیافته بودند! موضوع سخنرانی و دیگر اجزاء خبر هم اشتباه بوده و به ساختگی بودن خبر گواهی می دهند.

گفتنی است این روش (انتشار اخبار ساختگی پیش ساخته) موضوعی رایج در رسانه های این طیف می باشد. چنان که در ماجرای نشریات موهن دانشگاه امیرکبیر نیز در حالی که این نشریات بعد از ظهر در دانشگاه توزیع شده بودند، سایت روزنا (متعلق به اعتماد ملی) در ساعت 10:39 صبح خبر آن را بر روی سایت قرار داده بود! که همین موضوع رسواکننده ی منشأ اصلی این نشریات گردید.

به عنوان نمونه ای دیگر از انتشار اخبار پیش ساخته در رسانه های این طیف، می توان به چاپ نقد مصاحبه ی تلویزیونی دکتر احمدی نژاد در یکی از روزنامه های این طیف پرداخت؛ مصاحبه ای که قرار بود شب قبل برگزار شود، اما به دلیلی لغو شده بود و برگزار نشده بود! با این حال این روزنامه به نقد آن پرداخته بود!

در جریان حوادث پس از انتخابات رسانه های این طیف همگام با رسانه های بیگانه، به منظور تحریک احساسات مردم به پخش گسترده شایعات و دروغ های بزرگ دست زدند که پس از آشکار شدن حقایق، مایه رسوایی آنها شد.

گفتنی است انتشار اخبار ساختگی این طیف به حوزه ی متن محدود نشده، و در حوزه ی عکس و چندرسانه ای نیز بروز دارد. تنها به عنوان یک نمونه می توان به خبر صفحه اول روزنامه اعتماد بعد از روز قدس اشاره کرد که در آن برای متقاعد کردن مخاطبانش به انبوه بودن جمعیت سبز در راهپیمایی، به فتوشاپ متوسل شده بودند! جالب آن که اختلاف میان همین عکس در روزنامه و سایت اعتماد خود به تنهایی نشان دهنده ی جعلی بودن آن بود. هر چند بعدها با مشخص شدن جزئیات این ترفند فتوشاپی جعلی بودن آن بیشتر آشکار گردید.

کاروان طریق القدس

آرشیو