چهارشنبه 30 سپتامبر 2009 18:43
اردوی مطالعاتی تفریحی ویژه ورودی های 88

اردوی مطالعاتی-تفریحی ویژه ورودی های جدید چهارشنبه مورخ 6 آبان 88 آغاز می گردد. آسیب شناسی دوران دانشجویی، رسالت دانشجوی مسلمان، پخش و نقد فیلم، حلقه های گفتگو، کوهپیمایی، جریان شناسی فرهنگی- سیاسی هالیوود و … از جمله برنامه های بسیج دانشجویی در این اردو می باشد.


اردوی مطالعاتی-تفریحی ویژه ورودی های جدید چهارشنبه مورخ 6 آبان 88 آغاز می گردد. آسیب شناسی دوران دانشجویی، رسالت دانشجوی مسلمان، پخش و نقد فیلم، حلقه های گفتگو، کوهپیمایی، جریان شناسی فرهنگی- سیاسی هالیوود و … از جمله برنامه های بسیج دانشجویی در این اردو می باشد.

گفتنی است که در این برنامه جمعی از اساتید و همچنین مدیر کانون اندیشه جوان حضور دارند.

دانشجویان ورودی 88 بعد از ظهر چهارشنبه ساعت 18:30 به سمت اردوگاه روح الله کلکچال حرکت می نمایند. ثبت نام این برنامه تا روز سه شنبه 5 آبان ماه ادامه دارد.

کاروان طریق القدس

آرشیو