آبان ۱۳۸۸ - بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • http://autbasij.org/images/morfeoshow/____________-7214/big/DSC00483_resize.jpg راهپیمایی به یاد ماندنی دانشجویان در تهران (13 آبان)

    روز چهارشنبه سیزدهم آبان،دانشجویان دانشگاه‌های امیرکبیر، شریف، علم و صنعت، امام صادق(ع) و … با جمعیتی 2000 نفره طی یک راهپیمایی 5 ساعته، انزجار خود از آمریکا و اسلام آمریکایی را به نمایش گذاشتند. در ادامه گزارش تصویری این راهپیمایی دانشجویی را مشاهده کنید.

  • http://autbasij.org/images/morfeoshow/____________-4430/big/Amirkabir17.jpg راهپیمایی دانشجویان و اساتید در دانشگاه امیرکبیر (13 آبان)

    روز چهارشنبه سیزدهم آبان، صدها نفر از اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسلام آمریکایی»، «دانشجو بیدار است، از آمریکا بیزار است»، «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا»، «آمریکای فریبکار، نقاب سبز رو بردار» و… برائت خود را از استکبار جهانی نشان دادند. در ادامه گزارش تصویری این راهپیمایی دانشگاهیان امیرکبیر را مشاهده کنید.

کاروان طریق القدس

آرشیو