سه‌شنبه 03 نوامبر 2009 14:16
راهپیمایی دانشجویان و اساتید در دانشگاه امیرکبیر (13 آبان)

روز چهارشنبه سیزدهم آبان، صدها نفر از اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسلام آمریکایی»، «دانشجو بیدار است، از آمریکا بیزار است»، «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا»، «آمریکای فریبکار، نقاب سبز رو بردار» و… برائت خود را از استکبار جهانی نشان دادند. در ادامه گزارش تصویری این راهپیمایی دانشگاهیان امیرکبیر را مشاهده کنید.

کاروان طریق القدس

آرشیو