چهارشنبه 25 نوامبر 2009 14:26
راهپیمایی دانشجویان امیرکبیر در بزرگداشت 16 آذر + عکس + فیلم

به مناسبت 16 آذر و روز دانشجو، جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تظاهرات و راهپیمایی انزجار خود را از استکبار جهانی و آمریکا اعلام کردند. در این راهپیمایی دانشجویان با حمل پلاکاردها و سر دادن شعارهای مختلف روز 16 آذر را به یاد سه کشته ی راه مبارزه با آمریکا، زنده نگه داشتند.


به مناسبت 16 آذر و روز دانشجو، جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تظاهرات و راهپیمایی انزجار خود را از استکبار جهانی و آمریکا اعلام کردند. در این راهپیمایی دانشجویان با حمل پلاکاردها و سر دادن شعارهای مختلف روز 16 آذر را به یاد سه کشته ی راه مبارزه با آمریکا، زنده نگه داشتند.
برخی شعارهای دانشجویان در این راهپیمایی که از مسجد به سمت درب حافظ، و از آنجا به سمت ساختمان ابوریحان و در غربی دانشگاه انجام شد، در ادامه ذکر شده است. گفتنی است برخی از این شعارها در پاسخ شعارهای مقابل سر داده می شدند:
خمینی شاهد باش / با انقلاب ماندیم
جنبش سبز آمریکا / فدائیان اوباما!
منافق! منافق! / بودجه کنگره ات کو؟
آمریکای فریبکار / نقاب سبز رو بردار
دانشجویان کشوریم / فدائیان رهبریم
دانشجو می خروشد / ملت نمی فروشد
آزادی اندیشه / با اغتشاش نمی شه
رسانه انگلیس / دیگر اثر ندارد
سرباز منتظری / خط امامی شده!
دانشجو می میرد / ذلت نمی پذبرد
دانشجو بیدار است / از آمریکا بیزار است
مرگ بر آمریکا
خونی که در رگ ماست / هدیه به رهبر ماست

فیلم های این مراسم را از لینکهای زیر می توانید دانلود نمایید:

  1. حرکت انبوه دانشجویان به سمت درب حافظ : دانلود
  2. «دانشجویان کشوریم / فدائیان رهبریم» : دانلود
  3. جلوی دانشکده پلیمر : دانلود
  4. زمزمه شعر دانشجویان در حرکت به سمت ساختمان ابوریحان : دانلود
  5. تجمع دانشجویان مقابل ابوریحان؛ «آمریکای فریبکار / نقاب سبز رو بردار» : دانلود
  6. حضور دانشجویان در صحن مرکزی دانشگاه : دانلود


{morfeo 18}

کاروان طریق القدس

آرشیو