پنج‌شنبه 17 دسامبر 2009 03:28
آئین نامه برنامه گفتگوی دانشجویی

حاضران در برنامه‌ی گفتگوی دانشجویی را به 3 دسته‌ی گفتگوکنندگان، حاضرین در جلسه، و مجریان برنامه می‌توان تقسیم‌بندی نمود. در ادامه وظایف و قوانین مربوط به هر گروه ذکر شده است.


اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر –

به منظور برگزاری مناسب برنامه ی گفتگوی دانشجویی (که یکی از اشکال طراحی شده ی سلسله جلسات مناظرات دانشجویی می باشد)، آئین نامه ی اولیه زیر در کارگروه کرسی های آزادفکری بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی گردید. 

 

باسمه تعالي

 

حاضران در برنامه‌ی گفتگوی دانشجویی را به 3 دسته‌ی گفتگوکنندگان، حاضرین در جلسه، و مجریان برنامه می‌توان تقسیم‌بندی نمود. در ادامه وظایف و قوانین مربوط به هر گروه ذکر شده است.

 

·         گفتگو كنندگان :

o        راه هاي ثبت نام براي صحبت

1.       ثبت نام از طريق پيامك و با فرستادن نام و نام خانوادگي و شماره دانشجويي (از زمان نصب تبليغ برنامه تا يك ساعت قبل از شروع برنامه).

2.       ثبت نام در صحن دانشگاه به صورت حضوري.

3.       ثبت نام در محل برگزاری برنامه حين برگزاري برنامه.

o        اولويت براي صحبت، با كساني است كه زودتر ثبت نام كنند.

o        در صورت برگزاري برنامه در محلي مانند مسجد كه مكان آقايان و خانم‌ها جدا از هم مي‌باشد، به منظور حفظ نظم جلسه، تعداد آقايان و خانم‌هايي كه صحبت مي‌كنند به نسبت تعداد ثبت نام كنندگان قبل از شروع برنامه خواهد بود (به عنوان مثال اگر 12 نفر از آقایان و 8 نفر از خانم‌ها ثبت نام کرده باشند، پس صحبت هر 3 نفر از آقایان، 2 نفر از خانم‌ها صحبت خواهند کرد).

o        به هر كس 3 دقيقه برای بیان نظر خود وقت تعلق مي گيرد، و این وقت به هیچ وجه تمدید نمی‌شود.

o        یک نفر پس از یک بار صحبت می‌تواند مجدداً ثبت نام کند و با قرار گرفتن در انتهای صف کسانی که نوبت گرفته‌اند، طبیعتاً در صورتی که مجدداً نوبت به او برسد، صحبت کند.

o        یک نفر نمی‌تواند وقت خود را در اختیار شخص دیگری قرار دهد.

o        استفاده از یادداشت، کتاب و رایانه‌ی شخصی بلامانع است (و برای مستندتر بودن صحبت‌ها توصیه می‌شود).

o        گفتگوکنندگان باید پیرامون موضوع جلسه صحبت کنند و از طرح مباحث نامرتبط به موضوع بپرهیزند.

o        گفتگوکنندگان بین جمعیت می‌نشینند، و تنها ميكروفن در اختيار شخصي كه نوبت اوست قرار مي‌گيرد.

 

·         حاضرین در جلسه :

o        حضور در جلسه براي تمام دانشگاهیان اميركبير آزاد است.

o        همه‌ي شركت‌كنندگان (حاضرین و گفتگوکنندگان) در يك سطح، كنار هم مي‌نشينند.

o        براي جلوگيري از ايجاد فضاي هيجاني، حضار از تشويق كردن و صحبت بدون نوبت پرهيز می‌كنند.

o        حضار با دریافت فرم نظرخواهی در ابتدای جلسه، و تحویل دادن آن در انتهای جلسه، ضمن کمک به گفتگوکنندگان برای شناسایی نقاط ضعف و قوت خود، با پیشنهادات خود به برگزارکنندگان، به برگزاری بهتر جلسات بعد کمک می‌کنند.

 

·         مجريان جلسه :

o        تيم مجريان جلسه حداقل شامل 3 نفر است :

1.       مجري

2.       مسئول زمان

3.       مسئول ثبت‌نام

o        وظايف مجري :

§         اعلام قوانين برنامه‌ی گفتگو در ابتداي جلسه.

§         اعلام اسامي ثبت نام كنندگان در ابتداي برنامه.

§         اعلام نوبت افراد براي صحبت.

§         اعلام زمان باقی مانده، 30 ثانيه قبل از اتمام زمان هر نفر.

§         اعلام اتمام زمان هر نفر.

§         تذكر به گفتگو­كننده در صورتي كه خارج از موضوع صحبت كند.

§         تصمیم‌گیری در مواردی که در قانون مشخص نشده است.

o        وظايف مسئول زمان :

§         كنترل زمان قانوني صحبت هر نفر.

§         اعلام 30 ثانيه پاياني به مجري.

§         اعلام اتمام زمان به مجري.

o        وظايف مسئول ثبت نام :

§         نوشتن و به روزرسانی نام افرادي كه ثبت نام كرده اند بر روي تخته جهت اطلاع حاضران.

§         اضافه كردن اسامي افرادي كه تمايل به صحبت دارند به ليست گفتگوكنندگان در حين برنامه.

§         جمع‌آوری فرم‌های نظرخواهی در انتهای جلسه از حاضرین، و جمع‌بندی آن‌ها.

 

کاروان طریق القدس

آرشیو