جمعه 18 دسامبر 2009 16:21
دور جدید طرح کتب وقف در گردش

در این مرحله از این طرح که در آستانه ی تعطیلات بین دو ترم دانشگاه صورت گرفته است، تعدادی از کتب منتخب و کم حجم در مسجد دانشگاه توزیع گردید.


دور جدید طرح «کتاب های وقف در گردش» بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز به کار کرد. در این مرحله از این طرح که در آستانه ی تعطیلات بین دو ترم دانشگاه صورت گرفته است، تعدادی از کتب منتخب و کم حجم در مسجد دانشگاه توزیع گردید تا دانشجویان آنها را مطالعه کرده، و پس از مطالعه، در اختیار دیگر دوستان خود قرار دهند.

 

گفتنی است در برگه های چسبانده شده در صفحه ی اول هر یک از این کتاب ها متن زیر نوشته شده است:

 

    هو العالم

امروز کتابخوانی و علم آموزی نه تنها یک وظیفه ی ملی، که یک واجب دینی است. از همه بیشتر جوانان و نوجوانان باید احساس وظیفه کنند. اگرچه آنگاه که انس با کتاب رواج یابد، کتابخوانی نه یک تکلیف، که یک کار شیرین و یک نیاز تعلل ناپذیر و یک وسیله برای آراستن شخصیت خویشتن تلقی خواهد شد. و نه تنها جوانان، که همه ی نسلها و قشرها از سر شوق بدان روی خواهند آورد.          (رهبر معظم انقلاب) 

دوست عزیز؛ این کتاب وقف در گردش شده است.

لطفاً پس از مطالعه ی کتاب (حداکثر 2 هفته بعد از آنکه این کتاب به دستتان رسید)، آن را به دوست دیگری بدهید تا او هم بخواند و به دوست بعدی بدهد.

ضمناً لطفاً بعد از مطالعه ی کتاب، یکی از مربعهای زیر را علامت بزنید.

                                     
                                     
                                     
                                     

Your browser may not support display of this image. خوشحال خواهيم شد اگر انتقادات و پیشنهادات تان را به 30009900090113 پیامک و یا به info@autbasij.org ایمیل بزنید.

کاروان طریق القدس

آرشیو