یکشنبه 20 دسامبر 2009 14:57
تصویری از آتش زدن بنر مزین به نام حضرت در روز عاشورا

این عکس پس از متفرق شدن اغتشاش گران حاضر در خیابان کارگر که شعارهای ساختارشکنانه سر می داده اند، بالاتر از تقاطع خیابان های کشاورز و کارگر توسط دوربین تلفن همراه این دانشجو گرفته شده است.


اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر –

تصویری که در زیر مشاهده می نمایید، توسط یکی از دانشجویان حاضر در صحنه های درگیری روز عاشورا در نقاط مرکزی تهران به سایت autbasij.org ارسال شده است. این عکس پس از متفرق شدن اغتشاش گران حاضر در خیابان کارگر که شعارهای ساختارشکنانه سر می داده اند، بالاتر از تقاطع خیابان های کشاورز و کارگر توسط دوربین تلفن همراه این دانشجو گرفته شده است. به گفته ی وی، افراد حاضر در هیئت عزاداری آن محل از قصد آشوبگران برای آتش زدن هیئت -که با ممانعت مردم ناکام مانده اند- خبر داده اند.

برای مشاهده ی برخی از اقدامات آشوبگران در عاشورای حسینی امسال می توانید به گزارش تصويري عاشوراي اغتشاش گران مراجعه نمایید.

پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر آماده ی انتشار مشاهدات و عکس و فیلم های شما از روز عاشورای امسال می باشد. بدین منظور می توانید فایل های خود را به آدرس پست الکترونیکی info@autbasij.org ارسال نمایید.

کاروان طریق القدس

آرشیو