شنبه 06 مارس 2010 06:18
مناظره دانشجویی با موضوع اسلام و لیبرالیسم

ابتدا آقایان عرفان بادکوبه (دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه علم)  و محمدمهدی میرزایی پور (دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک) به مناظره پرداخته، و سپس …


برنامه مناظره و گفتگوی آزاد دانشجویی دوشنبه 17 اسفند بعد از نماز عصر در مسجد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با موضوع «اسلام و لیبرالیسم» برگزار می گردد. در این برنامه ابتدا آقایان عرفان بادکوبه (دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه علم)  و محمدمهدی میرزایی پور (دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک) به مناظره پرداخته، و سپس برنامه با گفتگوی آزاد دانشجویی در نقد مباحث مطرح شده توسط طرفین، ادامه می یابد. هر یک از دانشجویان دانشگاه می توانند با ثبت نام از طریق ارسال پیامک (حاوی نام و شماره دانشجویی خود) به شماره ی 30009900090113 ، نوبت گرفته و در جلسه ی گفتگو در 3 دقیقه نقطه نظرات خود پیرامون این موضوع را بیان کنند.


گزارش جلسه  گفتگوی آزاد دانشجویی با موضوع وارثان خط امام

گزارش گفتگوی آزاد دانشجویی با موضوع «انقلاب اسلامی؛ در مسیر یا خارج از مسیر؟»

کاروان طریق القدس

آرشیو