دوشنبه 08 مارس 2010 18:21
کلاس اجباری نحوه دوست یابی خیابانی در دانشگاه امیرکبیر

در این کلاس استاد مذکور که خانم بوده است از دانشجویان پسر و دختر می خواهد به صورت جفت کنار هم بشینند و در خصوص مسائل شخصی خود صحبت کنند.


کلاس مهارت های زندگی در دانشگاه امیرکبیر که امروز صبح برگزار شد به محلی شبیه کافی شاپ ها تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، کلاس مهارت های زندگی که در دانشگاه  امیرکبیر از 8 صبح تا 3 بعد از ظهر برگزارشد به محل بی حیایی تبدیل شد.


در این کلاس که به صورت اجباری برگزار شده بود، دانشجویان به عدم پذیرش در ترم آتی در صورت عدم شرکت تهدید شده بودند.


در این کلاس استاد مذکور که خانم بوده است از دانشجویان پسر و دختر می خواهد به صورت جفت کنار هم بشینند و در خصوص مسائل شخصی خود صحبت کنند.


جالب آنکه دانشجویان می بایست پس از گفتگوی چند دقیقه ای با دختر یا پسر مقابل خود شرح حالی از وی در جمع باز خوانی کند.

در این کلاس که اسلاید هایی نیز نشان داده شده بود نحوه ارتباط گیری با دختر و نیز قطع رابطه با وی را آموزش داده اند.

قابل ذکر است پس از این گعده و این آموزش ها دانشجویان هر کدام اسم خود را بالای یک برگه نوشته و سایرین در خصوص آنها اظهار نظر کرده بودند.

به نظر عمده دانشجویان حاضر در این جلسات این کلاس که به نام مهارت های زندگی در دانشگاه های کشور و به شکل بدیع و مبتذلی در دانشگاه امیر کبیر برای دانشجویان ورودی جدید برگزار می شود تنها راه معاشقه های خیابانی و قطع رابطه را نشان می دهد.

کاروان طریق القدس

آرشیو