پنج‌شنبه 27 مه 2010 11:09
جایزه بهترین نشریه دانشجویی کشور برای بسیج امیرکبیر

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر جایزه ی بهترین نشریه ی دانشجویی کشور را دریافت کرد و جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان جایگاه دوم را به خود اختصاص داد.


در مراسم اختتامیه ی اولین جشنواره ی فعالیت های تشکل های دانشجویی کشور، که به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، در محل دائمی نماز جمعه، واقع در دانشگاه تهران برگزار شد، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر جایزه ی بهترین نشریه ی دانشجویی کشور را دریافت کرد و جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان جایگاه دوم را به خود اختصاص داد.
همچنین تعداد قابل توجهی از دو وِیژه نامه انعکاس بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در اختیار مسئولین تشکل های دانشجویی شرکت کننده در این جشنواره قرار گرفت تا مورد استفاده ی فعالین دانشجویی کشور قرار گیرد.

کاروان طریق القدس

آرشیو