یکشنبه 04 جولای 2010 15:50
انتخاب مسئول جدید بسیج دانشگاه امیرکبیر

مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر انتخاب شد.


 حسین پیشوا دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر با رای اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه، به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر انتخاب شد.

پیش از این محمد یلماز فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار دانشگاه امیرکبیر و دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه علم این دانشگاه، مسوولیت این حوزه بسیج دانشجویی را به عهده داشت.

کاروان طریق القدس

آرشیو