جمعه 29 اکتبر 2010 16:31
نهضت آزادي قبل از همه در حمايت از تسخير لانه جاسوسي بيانيه داد!

صفارهرندی در جمع دانشجویان امیرکبیر گفت: در جريان تسخير لانه جاسوسي آمريکا، گروهک نهضت آزادي قبل از همه در حمايت از تسخير سفارت آمريکا توسط دانشجويان پيرو خط امام بيانيه صادر کرد. 


 

محمدحسين صفارهرندي عصر روز یکشنبه 9 آبان در جمع دانشجويان دانشگاه اميركبير تهران با اشاره به دلايل تصميم دانشجويان خط امام براي تسخير لانه جاسوسي آمريكا اظهار داشت: دلايل اين دانشجويان براي تسخير لانه جاسوسي باعث شد كه اين عده اطلاعيه اي را با نام دانشجويان مسلمان پيرو خط امام به امضا برسانند.
وي افزود: البته قبل از اينكه دانشجويان پيرو خط امام سفارت آمريكا را اشغال كنند چريك‌هاي فدائي خلق سفارت را براي مدت كوتاهي به تسخير درآورده بودند ولي نيروهاي كميته آنها را از سفارت خارج كرند.
صفار هرندي ادامه داد: در ماجراي حضور دانشجويان پيرو خط امام در لانه جاسوسي اتفاقي متفاوت با اتفاقات قبلي افتاد و به همين دليل امام (ره) و همچنين شخصيت هاي مختلف در آن زمان از اين حركت استقبال كردند.
اين كارشناس مسائل فرهنگي گفت: به ياد دارم يكي از احزابي كه در حمايت از تصرف لانه جاسوسي بيانيه داد نهضت آزادي بود و حتي اين گروهك از نظام خواسته بود كه پاسخ دندان شكني را به آمريكا بدهد و بعد از آن نيز پيشنهاد قطع رابطه با آمريكا را مطرح كرده بود.
وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي اظهار داشت: دانشجوياني كه اقدام به تسخير لانه جاسوسي آمريكا كرده بودند به تدريج تبديل به قهرمانان ملي شدند به طوري كه هر كس مي‌خواست براي خود وجهه‌اي بتراشد در كنار آنها قرار مي‌گرفت و با آنها اعلام همكاري مي‌كرد. البته بعضي نيز در اين ميان باي سردرآوردن از قضاياي واقعي سفارت خود را در اين خانه رازآلود وارد مي‌كردند كه از جمله اين عده گروهك منافقين بود و با پاسخ منفي دانشجويان براي ورود به سفارت مواجه شدند.

صفار هرندي بيان داشت:‌ وقتي همه ديدند كه قرار نيست ديگر گروه ها در اين واقعه دخيل باشند و سهمي از تأثير لانه جاسوسي داشته باشند اوضاع طور ديگري شد. تسخيركنندگان لانه مي‌خواستند جلوي حركات آمريكا بر عليه نظام نوپاي ما را بگيرند و اين مسئله آرمان اصلي دانشجويان پيرو خط امام بود.
اين كارشناس مسائل سياسي گفت: ماجراي تسخير لانه جاسوسي كه به تعبير امام (ره) انقلاب دوم نام گرفت جان دوباره اي به انقلاب اسلامي داد.
وي در ادامه اظهار داشت: لانه جاسوسي شب ها به پاتوقي تبديل شده بود و دانشجويان اسنادي را كه آمريكاييها در كاغذ خرد كن از بين برده بودند بازسازي مي‌كردند و آن را براي مردم بازگو مي‌كرند.
صفارهرندي در اين رابطه ادامه داد: اسنادي كه از سفارت بيرون مي آمد پيچيدگي هاي دخالت سفارت آمريكا را در كشور ما نشان مي داد.
وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنين اظهار داشت: گروهك هايي كه تا آن زمان مبارزه با آمريكا را تنها در حيطه خود مي‌دانستند بعد از آن ماجرا اقدام دانشجويان خط امام را تخطئه كردند و گفتند كه اقدام دانشجويان احساسي بود و اين افراد از پيچيدگي هاي اين مسئله اطلاع ندارند.
وي همچنين به استعفاي دولت بعد از تسخير لانه جاسوسي اشاره كرد و بيان داشت: اين طيف هم براي تخريب اقدام دانشجويان خط امام مسائلي را در سطح جامعه مطرح مي‌كرد.
اين كارشناس مسائل فرهنگي گفت: افرادي مانند موسوي خوئيني‌ها در ان زمان هشدار مي داد و مي‌گفت من مي بينيم روزي را كه عناصري كه امروز در مقابل ملت رسوا شده‌اند به تدريج به عنوان مدعي وارد ميدان خواهند شد و دانشجويان پيرو خط امام را به عنوان عناصر خائن به مملكت مورد محاكمه قرار دهند و اين پيش‌بيني آقاي موسوي خوئيني‌ها مربوط به سه چهار ماه بعد از اشغال لانه جاسوسي بود.
وي افزود: البته نمي دانم كه موضع گيري‌هاي كنوني اين فرد چگونه است و به نظر من مواضع امروز وي نيز شنيدني است چراكه مي‌بينيم امروز برخي افراد آن دانشجويان را به دليل تسخير لانه جاسوسي محكوم مي‌كنند.
صفارهرندي در ادامه به بيان تفاوت‌هاي تاريخ در زمان حال و گذشته پرداخت و گفت: در عصر ما تاريخ و رسانه‌هاي عمومي ماندگار وقايع را منعكس مي‌كند و اين طور نيست كه مسائل سينه به سينه نقل شود.
وي اظهار داشت: اگر واقعا امروز مواضع نهضت آزادي اين طور است كه تسخير لانه جاسوسي را خائنانه مي‌داند خودش از همه خائن تر است چرا كه اين گروهك زودتر از همه و در حمايت از اقدام دانشجويان خط امام بيانيه صادر كرد.
صفارهرندي تأكيد كرد: اگر كسي اين نكته را قبول نكند كه آمريكايي ها در حق ما جفا كردند خود آن فرد از آمريكايي‌ها هم آمريكايي تر است.
وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: اگر روزي وابستگي به آمريكا ضامن توفيقاتي براي بعضي كشورها بود اين مسئله در كشور ما نتيجه مثبتي دربر نداشت چنانكه شاهد بوديم با وجود حمايت آمريكا از شاه خائن در نهايت انقلاب ما به پيروزي رسيد.
وي همچنين گفت: متأسفانه برخي افراد كه پيش از اين سرمقاله‌هاي ضد آمريكايي‌هايشان زينت بخش روزنامه هاي كشور بود امروز به پادو آمريكا در منطقه تبديل شده‌اند بر اين اساس بايد گفت كه اين افراد اشخاص غيرقابل اعتمادي هستند كه نمي‌توان به آنها تكيه كرد.
صفار هرندي اظهار داشت: آمريكا در حال حاضر توان قبلي خود را ندارد و به هر كجا هم كه مي‌رود به اين دليل است كه از منافع آنجا استفاده كند.
وي در ادامه به مطلبي از روزنامه اشپيگل اشاره كرد و افزود: بر اساس اين مقاله تعداد صدقه خورها هر روز در آمريكا افزايش مي يابد و اوضاع معيشتي آمريكايي ها نيز تغيير كرده و پول اين كشور نيز به عنوان يكي از پول‌هاي نا امن در دنيا مطرح است. بر اين اساس سزاوار نيست كه در حال حاضر كشوري آينده خود را به چنين كشوري گره بزند.
وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنين بيان داشت: انقلاب ما اين هنر را داشت كه براي دنيا دست غول دنيا يعني آمريكا را رو كند.
وي ادامه داد: آمريكايي‌ها امروز از تحريم و حمله نظامي به ايران قطع اميد كردند و تنها به برخي عوامل داخلي كه ممكن است به منافع كشور خودشان خيانت كنند دل خوش كردند.
محمدحسين صفار‌هرندي وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه ‌سخنان خود در جمع دانشجويان دانشگاه اميرکبير در پاسخ به سؤالي در خصوص ‌تسخير لانه جاسوسي آمريکا گفت: بار اولي که سفارت آمريکا توسط چريک‌هاي فدايي اشغال شد، امام ‌(ره) دستور دادند که اين افراد را از سفارت خارج کنند ولي دفعه دوم امام‌(ره) از اقدام دانشجويان حمايت کرد.

وي ‌ادامه داد: ‌ما در مورد اشخاص بر حسب عملکردشان قضاوت مي‌کنيم و بر همين اساس اگر روزي عده‌اي در کشور اقدام مثبتي انجام دادند، مردم از آنها حمايت مي‌کنند و در غير اين صورت اوضاع طور ديگري خواهد شد.

وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اينکه “دم‌دمي مزاج ” بودن برخي افراد همواره مورد سؤال است، گفت: افرادي که هر روز موضع خود را تغيير مي‌دهند، بايد در خصوص اين موضوع به افکار عمومي پاسخگو باشند.

صفارهرندي در اين رابطه اظهار داشت: کساني که در گذشته لانه جاسوسي را تسخير کردند، زماني که از آنها قدرداني شد، احساس کردند که قدرداني از آنها به دليل شخصيت خودشان است، در حالي که مردم از آرمان‌هاي اين عده قدرداني کرده بود.

وي در پاسخ به سؤال يکي از دانشجويان در مورد سفرهاي استاني‌ وي و سخنراني در جمع‌هاي مختلف تصريح کرد: بعد از اينکه من از دولت اخراج شدم، مي‌توانستم سفرهاي استاني داشته باشم و انتقام جفايي که در حقم صورت گرفت را بگيرم، ولي ترجيح دادم که طور ديگري رفتار کنم، البته من نقدهايي را هم به دولت دارم که همواره آن را بيان مي‌کنم.

اين کارشناس مسائل سياسي افزود: روزي که من وارد سفرهاي شبه استاني شدم، تنها چيزي که برايم مهم بود، اثبات حق بود نه چيز ديگري‌، چرا‌که حقيقت ارزش آن را دارد که حتي انسان جان خود را به خاطر آن فدا کند.

صفارهرندي از اينکه “بعد از مدتي برخي حقايق براي عده‌اي روشن شده است ” ابراز خشنودي کرد.

وي در پاسخ به سؤال ديگري درباره مواضع موسوي خوئيني‌ها در سال‌هاي گذشته اظهار داشت: من رگه‌هايي از تفکر نادرست را در انديشه موسوي خوئيني‌ها سراغ دارم؛ بر اين اساس به تعارض ديدگاه وي با ديدگاه‌هاي انقلاب واقفم، ولي با اين نظريه که اين شخص نشان شده سرويس‌هاي بيگانه است، موافق نيستم.

اين کارشناس مسائل سياسي اظهار داشت: هر مجرمي بار جرم خود را به دوش مي‌کشد، بر اين اساس بايد گفت که موسوي و کروبي باعث شدند که آبروي کشور در جهان خدشه‌دار شود و حماقت اين دو فرد باعث تضعيف نظام شد.

صفار‌هرندي در بخش ديگري از سخنان خود اسناد لانه جاسوسي را گنجينه‌اي از اطلاعات دانست و گفت: مي‌توان از اين اسناد به عنوان چند واحد درسي در دانشگاه‌ها استفاده کرد، لذا تقاضا مي‌کنم که فعالان جنبش دانشجويي مطالعه اسناد جاسوسي آمريکا را در دستور کار خود داشته باشند.

وي در پاسخ به سؤال يکي از دانشجويان که ارزيابي وي از ‌از دوران تصدي‌اش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را جويا شد، ‌اظهار داشت: هيچکس نمي‌تواند ارزيابي دقيقي از عملکرد خود داشته باشد، من نيز نمي‌توانم از عملکرد‌م در وزارت ارشاد ارزيابي داشته باشم، اما ‌زماني که من وزارتخانه را تحويل گرفتم، يک سري اعداد و ارقام وجود داشت که در پايان دوره اين ارقام و اعداد افزيش قابل توجهي پيدا کرد، لذا ‌در قياس با آنچه که در گذشته بوده، من عملکرد دوران وزارت خودم را افتخارآميز مي‌دانم و در مقايسه با دوران کنوني بايد بگويم که آقاي حسيني نيز زحمات زياي را در وزارتخانه کشيده است.

وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي در تشريح دليل عزل شدن خود از دولت يادآور شد: قبل از شروع يکي از جلسات دولت به من گفتند که جايگزين شما انتخاب شده و شما نبايد وارد جلسه دولت شويد، ولي به دليل اينکه دولت از نصاب مي‌افتاد از من خواسته شد وارد جلسه دولت شوم و به همين دليل ‌گفتم ‌به عنوان يک عدد مورد استفاده دولت قرار خواهم گرفت.

صفارهرندي در بخش ديگري از سخنان خود و در پاسخ به سؤال يکي از دانشجويان در خصوص دليل مخالفت روزنامه کيهان با افرادي از دولت خاطرنشان کرد: در دوره‌اي که من وزير بودم، روزنامه کيهان “زيرآب ” برخي از قسمت‌هاي وزارتخانه‌هاي ما را زد و من هم اعتراضي نکردم، چرا‌که مي‌دانستم روش کيهان چگونه است؛ روزنامه کيهان همواره مسائل مثبت را ذکر مي‌کند و در کنار آن نيز به بيان انتقادات و اشکالات مي‌پردازد.

کاروان طریق القدس

آرشیو