یکشنبه 19 دسامبر 2010 18:58
گزارش تصویری مراسم پخش مستند ((یزدان تفنگ ندارد))

مراسم پخش مستند  ((یزدان تفنگ ندارد)) به همراه گفتگوی آزاد دانشجویی امروز دوشنبه 29 آذر 89 در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.

کاروان طریق القدس

آرشیو