جمعه 21 اکتبر 2011 18:54
فوری: برنامه تجمع، شنبه 30 مهر 90

دانشجویان ایرانی، *فردا*، 30 مهر 90، در حمایت از قیام های مستضعفین جهان ر وال استریت و سایر نقاط جهان، روبروی سفارت سوییس-دفترحفاظت منافع آمریکا-تجمع خواهند کرد. با حضور خود در تجمع، گامی در جهت حمایت از مستضعفین جهان بر داریم. فردا روبروی پله های ابوریحان دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر،وسلیه نقلیه اماده شده است. وعده […]

دانشجویان ایرانی، *فردا*، 30 مهر 90، در حمایت از قیام های مستضعفین جهان ر وال استریت و سایر نقاط جهان، روبروی سفارت سوییس-دفترحفاظت منافع آمریکا-تجمع خواهند کرد. با حضور خود در تجمع، گامی در جهت حمایت از مستضعفین جهان بر داریم.

فردا روبروی پله های ابوریحان دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر،وسلیه نقلیه اماده شده است.
وعده ما ساعت 14:45 روبروی پله های ابورریحان

کاروان طریق القدس

آرشیو