یکشنبه 20 نوامبر 2011 10:45
فوری : کرسی آزاد اندیشی پیرامون جنبش قتح وال استریت

بررسی ادعای شباهت جنبش تسخیر وال استریت به فروپاشی شوروی!

آیا وال استریت تنها یک جنبش طبقه ای اجتماعی علیه بیکاری است؟!


برنامه کرسی آزاد اندیشی پیرامون جنبش قتح وال استریت

زمان : یکشنبه – 29 آبان ماه 1390 ساعت 15


مکان : مجموعه تالارهای مرکزی دانسگاه صنعتی امیرکبیر

کاروان طریق القدس

آرشیو