چهارشنبه 15 مه 2013 17:18
گزارش تصویری پخش مستند مصاف

پخش مستند مصاف در تاریخ 25 اردیبهشت در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر الحمد لله با حضور پرشور دانشجویان رو به رو شد.  

پخش مستند مصاف در تاریخ 25 اردیبهشت در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
الحمد لله با حضور پرشور دانشجویان رو به رو شد.

پخش مستند مصاف

پخش مستند مصاف

 

پخش مستند مصاف

پخش مستند مصاف

پخش مستند مصاف

پخش مستند مصاف

پخش مستند مصاف

پخش مستند مصاف

پخش مستند مصاف

پخش مستند مصاف

پخش مستند مصاف

پخش مستند مصاف

کاروان طریق القدس

آرشیو