پنج‌شنبه 07 نوامبر 2013 16:22
صحبت‌های جالب علی فاطمی (همراه شهید باغبانی) دربارۀ سوریه

علی فاطمی، از همراهان مستندساز، شهید باغبانی دربارۀ سوریه سخنان جالبی دارد که شنیدن آن خالی از لطف نیست. دانلود فیلم

علی فاطمی، از همراهان مستندساز، شهید باغبانی دربارۀ سوریه سخنان جالبی دارد که شنیدن آن خالی از لطف نیست.

دانلود فیلم

کاروان طریق القدس

آرشیو