چهارشنبه 26 فوریه 2014 20:12
بررسی آینده جریان اصولگرایی با حضور دکتر زاکانی

جلسه  بررسی آینده جریان اصولگرایی با حضور دکتر زاکانی در روز سه شنبه 12/6/  در محل حسینیه بسیج دانشجویی برگزار گردید.  

جلسه  بررسی آینده جریان اصولگرایی با حضور دکتر زاکانی در روز سه شنبه 12/6/  در محل حسینیه بسیج دانشجویی برگزار گردید.

 

IMAGE635048104249308572

کاروان طریق القدس

آرشیو