یکشنبه 02 مارس 2014 11:12
کنفرانس تخصصي صنعت نفت

بسيج دانشجويي برگزار مي‌کند: کنفرانس تخصصي صنعت نفت با موضوع حضور شرکت­هاي خارجي در کنار توانمندي داخلي روز 3شنبه مورخ 12 اسفند 1392 ساعت 13 تا 15 آمفي­ تئاتر مرکزي

Naft

بسيج دانشجويي برگزار مي‌کند:

کنفرانس تخصصي صنعت نفت

با موضوع حضور شرکت­هاي خارجي در کنار توانمندي داخلي

روز 3شنبه مورخ 12 اسفند 1392 ساعت 13 تا 15

آمفي­ تئاتر مرکزي

کاروان طریق القدس

آرشیو