پنج‌شنبه 16 جولای 2015 16:16
برگزاری نشست خبری “آغاز زنگ حساب”

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی فراخوانی پس از توافق نهایی وین و اعلام جمع بندی مذاکرات توسط تیم دیپلماسی دولت از منتقدین و کارشناسان دعوت به عمل آورد تا نظرات کارشناسی و فنی را پیرامون این توافق و روند مذاکرات بررسی نماید. در اولین گام، در روز پنج شنبه 26 تیرماه 94 نشست خبری […]

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی فراخوانی پس از توافق نهایی وین و اعلام جمع بندی مذاکرات توسط تیم دیپلماسی دولت از منتقدین و کارشناسان دعوت به عمل آورد تا نظرات کارشناسی و فنی را پیرامون این توافق و روند مذاکرات بررسی نماید. در اولین گام، در روز پنج شنبه 26 تیرماه 94 نشست خبری ” آغاز زنگ حساب” با حضور دو تن از کارشناسان و نخبگان برگزار گردید.

Slide1

در این نشست دکتر فواد ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر محمدصادق کوشکی استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام به بیان نقطه نظرات خود پبیرامون متن توافق نهایی پرداختند.

متن اظهارات و صحبت های ارائه شده در نشست:

دکتر فواد ایزدی

دکتر محمد صادق کوشکی

کاروان طریق القدس

آرشیو