جمعه 30 اکتبر 2015 18:30
مناظره دانشجویی-بعد از دو سال …

به همت بسیج دانشجویی ؛ امروز ۵ آبان ۱۳۹۴ مناظره ای در ارتباط با مذاکرات ایران و ۵+۱ در مجموعه تالارهای دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. آقایان حسن محمدی( موافق روند مذاکرات) و افشین میرزایی( مخالف روند مذاکرات) مناظره کنندگان این برنامه بودند در این برنامه دو طرف در فضایی منطقی و دوستانه به بیان نقطه […]

به همت بسیج دانشجویی ؛ امروز ۵ آبان ۱۳۹۴ مناظره ای در ارتباط با مذاکرات ایران و ۵+۱ در مجموعه تالارهای دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. آقایان حسن محمدی( موافق روند مذاکرات) و افشین میرزایی( مخالف روند مذاکرات) مناظره کنندگان این برنامه بودند

در این برنامه دو طرف در فضایی منطقی و دوستانه به بیان نقطه نظرات خود پیرامون مسائل مربوط به برجام و سیاست خارجی دولت پرداختند.

برای مشاهده عکسها در اندازه اصلی رو آن کلیک کنید

photo_2015-10-27_20-43-56    photo_2015-10-27_20-43-39

photo_2015-10-27_21-06-24    photo_2015-10-27_21-06-20

4    2

7    8

3    5

9    6

کاروان طریق القدس

آرشیو