شنبه 21 مه 2016 04:14
گاهنامه علمی، تخصصی و تحلیلی “پرتو”، شماره هفتم، خرداد 95

بسم الله الرحمن الرحیم به کوشش شورای تخصصی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر شماره هفتم نشریه ی پرتو منتشر شد. توزیع در صحن دانشگاه:  از شنبه 1 خرداد 1395  الی سه شنبه 4 خرداد 1395     متن کامل و اخبار مرتبط با مقاله ” دفن طرح اصلاح عملیات بانکداری بدون ریا”  :   1.دستاورد […]

بسم الله الرحمن الرحیم

به کوشش شورای تخصصی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر شماره هفتم نشریه ی پرتو منتشر شد.
توزیع در صحن دانشگاه:  از شنبه 1 خرداد 1395  الی سه شنبه 4 خرداد 1395

پرتو 7

 

پرتو7

 

متن کامل و اخبار مرتبط با مقاله ” دفن طرح اصلاح عملیات بانکداری بدون ریا”  :

 

1.دستاورد های طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در صورت تصویب
http://basij.aut.ac.ir/blog/1395/03/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86/

2.طرح قانون “یک فوریت” عملیات بانکی بدون ربا

http://basij.aut.ac.ir/blog/1395/03/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%db%8c%da%a9-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b1/

3.متن کامل طرح بانکداری جمهوری اسلامی

http://basij.aut.ac.ir/blog/1395/03/%d9%85%d8%aa%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/

کاروان طریق القدس

آرشیو