مدیر
 • شماره 31

  نشریه دانشجویی انعکاس – سال دوم – شماره 31 دریافت فایل pdf

 • آغاز ثبت نام اردوی زیارتی میثاق با شهیدان (راهیان نور)

  کاروان ، به سمت مقبره شوش دانیال – همان پیامبری که شیرهای گرسنه در برابرش رام بودند – می شتابد و در کنار ضریح مطهر دانیال نبی به قصد قربت چند رکعت نماز را به جای می آورد.

  بچه ها با دانیال نبی خلوت کرده اند که بلافاصله خبر می دهند: آماده شوید برای فتح المبین!

  …و من تمام وجودم می لرزد؛ برای مکانی که دوستش داشتم، برای مکانی که شهدای آرمیده در آن بعد از گلایه ای ، فوراً و علناً دعوتم کردند به سوی دیار نور.

 • شماره 30

  نشریه دانشجویی انعکاس – سال دوم – شماره 30دریافت فایل pdf

 • شماره 29

  نشریه دانشجویی انعکاس – سال دوم – شماره 29 دریافت فایل pdf

 • شماره 28

  نشریه دانشجویی انعکاس – سال دوم – شماره 28 دریافت فایل pdf

 • شماره 27

  نشریه دانشجویی انعکاس – سال دوم – شماره 27دریافت فایل pdf

 • شماره 26 (ضمیمه دوم)

  نشریه دانشجویی انعکاس – سال دوم – شماره 26 (ضمیمه دوم) دریافت فایل pdf

 • شماره 26 (ضمیمه اول)

  نشریه دانشجویی انعکاس – سال دوم – شماره 26 (ضمیمه اول) دریافت فایل pdf

 • شماره 26

  نشریه دانشجویی انعکاس – سال دوم – شماره 26 دریافت فایل pdf

 • شماره 25

  نشریه دانشجویی انعکاس – سال دوم – شماره 25دریافت فایل pdf

کاروان طریق القدس

آرشیو