گفتگو
  • چگونگي تولد روسيه جديد در تقابل با آمريكا

    در گفت و گوي تفصيلي فارس با استاد دانشگاه اصفهان تشريح شد چگونگي تولد روسيه جديد در تقابل با آمريكا خبرگزاري فارس:استاد انشگاه اصفهان در گفت و گوي تفصيلي با فارس به بيان ويژگيهاي اقتصادي روسيه و تقابل اين كشور با امريكا در عرصه سياسي و اقتصادي در آينده اي نزديك پرداخت و گفت: روسيه […]

کاروان طریق القدس

آرشیو