نشریات
 • شماره 21

  تشریه دانشجویی انعکاس – سال دوم – شماره 21 دریافت فایل pdf

 • نشریات دانشجویی سری سوم

  با توجه به شرایط فعلی کشور و عملیات روانی، دروغ پراکنی و عوام فریبی گسترده رسانه های بیگانگان و حمایت های بی چون و چرای آنها از آشوب ها و اغتشاشات در ایران، روشنگری و بیان حقایق در افکار عمومی می تواند نقش تعیین کننده ای در معادلات کلی کشور داشته باشد. لذا مطالب تحلیلی که بعضا در سایت منتشر شده است را به صورت نشریاتی آماده چاپ در اختیار علاقه مندان قرار داده ایم.

 • نشریات دانشجویی سری دوم

  با توجه به شرایط فعلی کشور و عملیات روانی، دروغ پراکنی و عوام فریبی گسترده رسانه های بیگانگان و حمایت های بی چون و چرای آنها از آشوب ها و اغتشاشات در ایران، روشنگری و بیان حقایق در افکار عمومی می تواند نقش تعیین کننده ای در معادلات کلی کشور داشته باشد. لذا مطالب تحلیلی که بعضا در سایت منتشر شده است را به صورت نشریاتی آماده چاپ در اختیار علاقه مندان قرار داده ایم.

 • نشریات دانشجویی سری اول

  با توجه به شرایط فعلی کشور و عملیات روانی، دروغ پراکنی و عوام فریبی گسترده رسانه های بیگانگان و حمایت های بی چون و چرای آنها از آشوب ها و اغتشاشات در ایران، روشنگری و بیان حقایق در افکار عمومی می تواند نقش تعیین کننده ای در معادلات کلی کشور داشته باشد. لذا مطالب تحلیلی که بعضا در سایت منتشر شده است را به صورت نشریاتی آماده چاپ در اختیار علاقه مندان قرار داده ایم.

کاروان طریق القدس

آرشیو