حماسه سیاسی
  • با بی درایتی مسئولین دانشگاه متکی به امیرکبیر نیامد

    علی رغم پیگیری های مکرر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مبنی بر حضور نامزدهای ریاست جمهوری در دانشگاه، برنامه دیروز بسیج دانشجویی که بنا بود با حضور منوچهر متکی برگزار شود لغو شد. پیش از این نیز مسئولین دانشگاه اجازه برگزاری برنامه ای با حضور یحیی آل اسحاق را نداده بودند.   برخی از رسانه […]

  • پاتوق انتخابات، روزی طلب، حامی جبهه پایداری گپ و گفت دانشجویی با حضور آقای روزی طلب، حامی جبهه پایداری

    پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور حسن روی طلب حامی جبهه پایداری در پاتوق انتخابات    

  • نهضت‌های مقاومت اسلامی و جنبش‌های مردمی در آیینه سیاست خارجی

    بدون شک یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی ایران، موضوع مقاومت و جنبش های مردمی بیداری اسلامی و نحوه مواجهه و تعامل ایران با آنهاست که به دلیل اهمیت و وسعت تاثیرگذاری، این موضوع به یکی از شاخص های تفکیک جریانات سیاسی در ایران تبدیل شده است. در رقابتهای انتخاباتی نیز می توان رویکرد نامزدها به این موضع را ملاک مناسبی برای قضاوت در مورد سیاستهای خارجی آنها برشمرد. در این مقاله سعی شده است رویکرد سیاست خارجی ایران نسبت به نهضت های مقاومت اسلامی بررسی گردد.

کاروان طریق القدس

آرشیو