محرم93
  • شور حسینی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر/گزارش تصویری

    دسته عزاداری حضرت امام حسین (ع) در دانشگاه صنعتی امیرکبیر / دوم محرم همزمان با روز دوم محرم، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، طبق سنوات گذشته، دسته عزاداری دانشجویی سیدالشهدا برگزار کردند. این برنامه که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و هییت رهروان شهدا و انجمن اسلامی و دیگر تشکل های مذهبی دانشگاه برگزار شد، با […]

کاروان طریق القدس

آرشیو