جلسه ی دوم با عنوان “غیرت مؤمن” از سلسله جلساتِ عالِم عامل آیه الله حاج آقا مجتبی تهرانی(ره) با موضوع “تربیت دینی” تقدیم حضور می شود.

جلسه ی اول با عنوان “غیرت مؤمن” از سلسله جلساتِ عالِم عامل آیه الله حاج آقا مجتبی تهرانی(ره) با موضوع “تربیت دینی” تقدیم حضور می شود.

صحبتهای بسیار خوبی رو آقای رحیم پور ازغدی دو هفته پیش قبل از خطبه های نماز جمعه تهران مطرح کردن که تقدیم دوستان میشه. پیشنهاد میشه که ببینید. صوت هم قرار داده شده.