ریشه ی خسته شدن از کار کردن برای انقلاب و اسلام و کلاً تلاش در دنیا اینه که کار برای خدا نیست…