صحبتهای بسیار خوبی رو آقای رحیم پور ازغدی دو هفته پیش قبل از خطبه های نماز جمعه تهران مطرح کردن که تقدیم دوستان میشه. پیشنهاد میشه که ببینید. صوت هم قرار داده شده.