نسخۀ دیگری از متن اسکن شدۀ اسناد لانۀ جاسوسی

آن‌چه در ادامه می‌آید، متن اسکن شدۀ اسناد لانۀ جاسوسی است که نسبت به مجموعه اسناد قبلی، کیفیت اسکن بهتری دارد. هر چند برخی فایل‌های آخر مجموعۀ قبلی در این فهرست وجود ندارد و قطع صفحات نیز بعضاً بیش از حد کوچک در نظر گرفته شده است، با این وجود، مجموعۀ نسبتاً مناسبی از اسناد است که می‌تواند مکمل مجموعۀ اسناد اسکن شدۀ قبلی باشد.

v01_text.pdf v37_text.pdf
v02_text.pdf v38_text.pdf
v04_text.pdf v39_text.pdf
v05_text.pdf v40_text.pdf
v06_text.pdf v41_text.pdf
v07_text.pdf v42_text.pdf
v08_text.pdf v43_text.pdf
v09_text.pdf v44_text.pdf
v10_text.pdf v45_text.pdf
v11_text.pdf v46_text.pdf
v12_2_text.pdf v47_text.pdf
v12_3_text.pdf v48_text.pdf
v13_4_text.pdf v49_text.pdf
v13_5_text.pdf v50_text.pdf
v14_text.pdf v51_text.pdf
v15_text.pdf v52_text.pdf
v16_text.pdf v53_text.pdf
v17_text.pdf v54_text.pdf
v18_text.pdf v55_text.pdf
v19_text.pdf v56_text.pdf
v20_text.pdf v57_text.pdf
v21_text.pdf v58_text.pdf
v22_text.pdf v59_text.pdf
v23_text.pdf v60_text.pdf
v24_text.pdf v61_text.pdf
v25_text.pdf v62_text.pdf
v26_text.pdf v63_text.pdf
v27_text.pdf v64_text.pdf
v28_text.pdf v65_text.pdf
v29_text.pdf v66_text.pdf
v30_text.pdf v67_text.pdf
v31_text.pdf v68_text.pdf
v32_text.pdf v69_text.pdf
v33_text.pdf v70_text.pdf
v34_text.pdf v71_text.pdf
v35_text.pdf v72_text.pdf
v36_text.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *