بایگانی نویسنده: مدیر

فیلم سخنرانی استاد رحیم پور: ضرورت بازخوانی اسناد لانۀ جاسوسی (7)

ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی
سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
قسمت هفتم

(استاد رحیم پور ازغدی، ابتدا با مروری بر ۱۳ آبان ۱۳۴۳ تا ۱۳ آبان ۱۳۸۹ از تبعید امام تا بیداری اسلامی، و در ادامه با بازخوانی برخی اسناد لانه جاسوسی به بیان نگرش بر انقلاب اسلامی و آثار آن در جهان اسلام از منظر جاسوسان آمریکایی پرداختند و به تشریح طرح های اولیه برای خنثی کردن پیاده سازی تفکر امام در جامعه)

دانلود با کیفیت معمولی

دانلود با کیفیت عالی

منبع

فیلم سخنرانی استاد رحیم پور: ضرورت بازخوانی اسناد لانۀ جاسوسی (6)

ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی
سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
قسمت ششم

(استاد رحیم پور ازغدی در این سخنرانی با بررسی اسناد لانه جاسوسی در خصوص نفوذ در روحانیون و روشنفکران جامعه پرداختند. ایشان قبل از آن به بیان گوشه ای از سخنان امام در خصوص روحانیت و خطاب به روحانیون اشاره کردند)

دانلود با کیفیت معمولی

دانلود با کیفیت عالی

فیلم سخنرانی استاد رحیم پور: ضرورت بازخوانی اسناد لانۀ جاسوسی (5)

ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی
سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
قسمت پنجم

(استاد رحیم پور ازغدی در این سخنرانی با بررسی اسناد لانه جاسوسی به نفوذ جاسوسان در اقشار خواص جامعه، سیاسیون و جریان های اپوزیسیون پرداختند و سعی در تشریح جریان شناسی سیاسی در طول تاریخ انقلاب اسلامی داشتند)

دانلود با کیفیت معمولی

دانلود با کیفیت عالی

فیلم سخنرانی استاد رحیم پور: ضرورت بازخوانی اسناد لانۀ جاسوسی (4)

ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی
سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
قسمت چهارم

(استاد رحیم پور ازغدی در این جلسه به بازخوانی اسناد لانه جاسوسی در خصوص ولایت فقیه، انتخابات در ایران، نفوذ در دولت موقت، نفوذ در بین روشنفکران دانشگاهی و … از سوی جاسوسان آمریکایی بیان کردند)

دانلود با کیفیت معمولی

دانلود با کیفیت عالی

فیلم سخنرانی استاد رحیم پور: ضرورت بازخوانی اسناد لانۀ جاسوسی (3)

ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی
سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
قسمت سوم

(استاد رحیم پور ازغدی در این جلسه به بازخوانی اسناد لانه جاسوسی در خصوص دانشگاه ها و نگاه امام به دانشگاه ها از دید جاسوسان آمریکایی پرداختند. ایشان همچنین بر اساس اسناد موجود به بیان برخی روش های رخنه در فرقه ها و توده های مختلف مردمی از سوی جاسوسان آمریکایی بیان کردند)

دانلود با کیفیت معمولی

دانلود با کیفیت عالی

فیلم سخنرانی استاد رحیم پور: ضرورت بازخوانی اسناد لانۀ جاسوسی (2)

ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی
سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
قسمت دوم

(استاد رحیم پور همچنین برخی افراد را که نامشان در اسناد مربوط به لانه جاسوسی آمده، در حد مسئولان حکومت جمهوری اسلامی دانست و با نام بردن از دولت موقت و بنی صدر گفت: در اسناد آمده که در قم و تهران از بیت مرجعیت تا کاخ ریاست جمهوری اسلامی و نفوذ بین انقلابیون قدیمی که سابقه همراهی و آشنایی با امام داشتند، برنامه ریزی کرده بودند که برخی از این افراد جاسوس شدند و برخی نیز جاسوس نشدند بلکه مصرف شدند. ایشان در این جلسه به بازخوانی برخی از اسناد نیز پرداختند)

دانلود با کیفیت معمولی

دانلود با کیفیت عالی

فیلم سخنرانی استاد رحیم پور: ضرورت بازخوانی اسناد لانۀ جاسوسی (1)

ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی
سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
قسمت اول

(استاد رحیم پور ازغدی با تأکید برضرورت بازخوانی و تحلیل اسناد کشف شده در لانه جاسوسی با هدف شناخت صحیح توطئه های استکبار گفت: اسناد کشف شده از لانه جاسوسی آمریکا باید در دانشگاه های کشور تدریس شود.استاد حسن رحیم پور ازغدی در نشست دانشجویی «زوال استکبار؛ پایان راه اندیشه های لیبرال دموکراسی غرب» که از سوی کمیته دانشجویی ستاد برگزاری مراسم ۱۳ آبان و سازمان بسیج دانشجویی در مجتمع فرهنگی دانشجویی ۱۳ آبان (لانه جاسوسی سابق آمریکا) برگزار شد، بازخوانی و تحلیل اسناد کشف شده در لانه جاسوسی را برای شناخت صحیح توطئه های استکبار علیه جمهوری اسلامی مفید عنوان کرد و اظهار داشت: اتفاقات دهه اول انقلاب که اسناد آن در لانه جاسوسی کشف شد، نشان می دهد که دشمن چقدر پیچیده عمل کرد و از هیچ موردی نیز نگذشت)

دانلود با کیفیت معمولی

دانلود با کیفیت عالی

متن کامل فارسی دورۀ ۱۱جلدی منتشر شده از اسناد لانه جاسوسی آمریکا

واحد اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی مجموعه اسناد لانه جاسوسی که قبلاً توسط دانشجویان پیرو خط امام در ۷۴ جلد منتشر شده و یک جلد منتشر نشده که حاوی زندگینامه تعدادی از رجال سیاسی است در ۸ جلد به بازار نشر عرضه کرده است. در مجموعه جدید، برای کاهش حجم صفحات و سهولت استفاده محققین‌، متن اسناد حروفچینی شده و تصاویر اسناد هر جلد در یک قطعه CD با قابلیت جستجو در متن به همراه کتاب ارائه شده است. در هر جلد از مجموعه‌، علاوه بر فهرست مطالب در ابتدا، فهرست اعلام نیز در پایان کتاب آمده است‌. متن کامل این مجموعۀ 11 جلدی که ترجمۀ فارسی اسناد را دربرمی‌گیرد، در ادامه می‌آید:

1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
7.pdf
8.pdf
9.pdf
10.pdf
11.pdf

نسخۀ دیگری از متن اسکن شدۀ اسناد لانۀ جاسوسی

آن‌چه در ادامه می‌آید، متن اسکن شدۀ اسناد لانۀ جاسوسی است که نسبت به مجموعه اسناد قبلی، کیفیت اسکن بهتری دارد. هر چند برخی فایل‌های آخر مجموعۀ قبلی در این فهرست وجود ندارد و قطع صفحات نیز بعضاً بیش از حد کوچک در نظر گرفته شده است، با این وجود، مجموعۀ نسبتاً مناسبی از اسناد است که می‌تواند مکمل مجموعۀ اسناد اسکن شدۀ قبلی باشد.

v01_text.pdf v37_text.pdf
v02_text.pdf v38_text.pdf
v04_text.pdf v39_text.pdf
v05_text.pdf v40_text.pdf
v06_text.pdf v41_text.pdf
v07_text.pdf v42_text.pdf
v08_text.pdf v43_text.pdf
v09_text.pdf v44_text.pdf
v10_text.pdf v45_text.pdf
v11_text.pdf v46_text.pdf
v12_2_text.pdf v47_text.pdf
v12_3_text.pdf v48_text.pdf
v13_4_text.pdf v49_text.pdf
v13_5_text.pdf v50_text.pdf
v14_text.pdf v51_text.pdf
v15_text.pdf v52_text.pdf
v16_text.pdf v53_text.pdf
v17_text.pdf v54_text.pdf
v18_text.pdf v55_text.pdf
v19_text.pdf v56_text.pdf
v20_text.pdf v57_text.pdf
v21_text.pdf v58_text.pdf
v22_text.pdf v59_text.pdf
v23_text.pdf v60_text.pdf
v24_text.pdf v61_text.pdf
v25_text.pdf v62_text.pdf
v26_text.pdf v63_text.pdf
v27_text.pdf v64_text.pdf
v28_text.pdf v65_text.pdf
v29_text.pdf v66_text.pdf
v30_text.pdf v67_text.pdf
v31_text.pdf v68_text.pdf
v32_text.pdf v69_text.pdf
v33_text.pdf v70_text.pdf
v34_text.pdf v71_text.pdf
v35_text.pdf v72_text.pdf
v36_text.pdf