• اطلاعیه شماره سه

  اطلاعیه شماره سه (دریافت مجوز خروج از کشور برای عموم دانشجویان) کاروان طریق القدس سفر پیاده روی نجف تا کربلا اربعین ۱۳۹۷ بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • اطلاعیه شماره دو

  اطلاعیه شماره دو (شرایط اخذ مجوز خروج از کشور و اخذ گذرنامه) کاروان طریق القدس سفر پیاده روی نجف تا کربلا اربعین ۱۳۹۷ بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • اطلاعیه شماره یک

  اطلاعیه شماره یک (شرایط و ضوابط اولیه سفر) کاروان طریق القدس سفر پیاده روی نجف تا کربلا اربعین۱۳۹۷ بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • ثبت نام کاروان اربعین ۹۷

  مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.