چهارشنبه 12 اکتبر 2016 12:58
صدور مجوز خروج از کشور بدون سپردن ودیعه برای همه دانشجویان فراهم است؟

ج : بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان نظام وظیفه و ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان برای سفر پیاده روی اربعین، امکان صدور مجوز خروج از کشور برای همه دانشجویان از طریق بسیج دانشجویی بدون سپردن ودیعه فراهم شده است. روند صدور این مجوز برای دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر از روز شنبه ۱۵ مهرماه از طریق […]

ج : بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان نظام وظیفه و ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان برای سفر پیاده روی اربعین، امکان صدور مجوز خروج از کشور برای همه دانشجویان از طریق بسیج دانشجویی بدون سپردن ودیعه فراهم شده است.

روند صدور این مجوز برای دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر از روز شنبه ۱۵ مهرماه از طریق همین سایت آغاز خواهد شد.