چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۵ ۱۲:۳۴
مهلت ثبت نام تا چه زمانی است؟

ج : ثبت نام اربعین ۹۵ از روز عاشورا تا چهارشنبه ۲۸ مهرماه می باشد. با توجه به محدودیت ظرفیت کاروان، دوستانی که زودتر ثبت نام می کنند نیز، در اولویت هستند.

ج : ثبت نام اربعین ۹۵ از روز عاشورا تا چهارشنبه ۲۸ مهرماه می باشد. با توجه به محدودیت ظرفیت کاروان، دوستانی که زودتر ثبت نام می کنند نیز، در اولویت هستند.