چهارشنبه 10 اکتبر 2018 09:41
اطلاعیه شماره سه

اطلاعیه شماره سه (دریافت مجوز خروج از کشور برای عموم دانشجویان) کاروان طریق القدس سفر پیاده روی نجف تا کربلا اربعین ۱۳۹۷ بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بسم الله الرحمن الرحیم دریافت فایل اطلاعیه شماره سه  

اطلاعیه شماره سه (دریافت مجوز خروج از کشور برای عموم دانشجویان)

کاروان طریق القدس

سفر پیاده روی نجف تا کربلا

اربعین ۱۳۹۷

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بسم الله الرحمن الرحیم

دریافت فایل اطلاعیه شماره سه