اطلاعیه ها
  • اطلاعیه شماره سه (عموم دانشجویان)

    اطلاعیه شماره سه (مسیر اخذ گذرنامه و مجوز خروج از کشور برای عموم دانشجویان) کاروان طریق القدس سفر پیاده روی نجف تا کربلا اربعین ۱۳۹۶ بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  • اطلاعیه شماره دو

    اطلاعیه شماره دو (شرایط اخذ مجوز خروج از کشور و اخذ گذرنامه) کاروان طریق القدس سفر پیاده روی نجف تا کربلا اربعین ۱۳۹۶ بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  • اطلاعیه شماره یک

    اطلاعیه شماره یک (شرایط و ضوابط اولیه سفر) کاروان طریق القدس سفر پیاده روی نجف تا کربلا اربعین۱۳۹۶ بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر