جمعه 28 مارس 2003 21:37
«کيميا» و فرار از مناظره…

به دنبال دعوت غيرمنتظرۀ نشريۀ دانشجو از مدير مسئولان نشريۀ کيميا و سحر جهت انجام مناظره برسر تخلفات نشريۀ سحر، [آن‌ها] با طفره رفتن از موضوع اصلی، حاضر به شرکت در مناظره نشدند. مدير مسئول کيميا که هيچ گاه تصور نمی­‌کرد دفاع يک جانبه از تخلفات نشريۀ سحر و درج اخبار درز کردۀ کميتۀ نظارت […]

به دنبال دعوت غيرمنتظرۀ نشريۀ دانشجو از مدير مسئولان نشريۀ کيميا و سحر جهت انجام مناظره برسر تخلفات نشريۀ سحر، [آن‌ها] با طفره رفتن از موضوع اصلی، حاضر به شرکت در مناظره نشدند. مدير مسئول کيميا که هيچ گاه تصور نمی­‌کرد دفاع يک جانبه از تخلفات نشريۀ سحر و درج اخبار درز کردۀ کميتۀ نظارت بر نشريات، ممکن است روزی برای او دردسر شود، با عقب‌نشينی از دفاعيات قبلی خود آنرا صرفاً نوعی اطلاع‌رسانی ناميد! و حاضر نشد با نشريۀ دانشجو رو در رو شود.

مطمئناً شکست در مناظره، بسيار شرافتمندانه­‌تر است تا فرار از مناظره، اما کيميا در توجيه اين کار فقط نوشت: «هيچ مناظره­‌ای بهتر از گفتمان مکتوب نيست». درحالي که مناظرۀ مکتوب زمانی معقول است که بحث، پيرامون مسايل ايدئولوژيکی و فلسفی و از اين قبيل باشد، نه مناظرۀ رسيدگی به تخلفات يک نشريه.

مهم‌ترين دليل عدم حضور مديرمسئول کيميا در مناظره، آن است که او به­ خوبی می­داند که تخلفات سحر آنقدر بارز است که به هيچ وجه، توجيه­‌بردار نبوده و او در ميز مناظره و مقابل عموم دانشجويان، قطع به يقين نمی­تواند دلايل محکم و متقنی بياورد و يا فرافکنی کند.

مطلب ديگری را نيز می­‌بايست به اين عضو انجمن يادآور شد، که بين شکايت نشريۀ دانشجو و شکايت بسيج دانشجويی قاعدتاً تفاوت‌هايی وجود دارد که تفکيک آن دو از هم کار مشکلی نيست! شايد علت اشتباه کيميا، منبع خبری آن در کميتۀ نظارت بر نشريات باشد که به درستی اخبار را به او نمی­‌رساند، پس بهتر است کيميا تجديدنظری بر منابع خبرسازی خود کند؛ زيرا هيچ يک از شکايات نشريۀ دانشجو، از طرف کميتۀ نظارت برنشريات، رد نشده­ و يا بی­‌ربط دانسته­ نشده­ است. فقط در يکی از اين شکايات، مادۀ استنادی اشتباه بوده که پس از تصحيح، به کميتۀ مذکور ارجاع داده­ شده­ است.

در نهايت بار ديگر از آقای طباطبايی مدير مسئول کيميا دعوت می‌شود اگر به زعم ايشان مطالب نشريۀ سحر و طريقۀ عملکرد آن قابل دفاع است و خود ايشان نيز قصد دارند رويۀ نشريۀ سحر را ادامه دهند، می­‌توانند در مناظره­‌ای دوجانبه شرکت کنند و دانشجويان را از نظرات خود آگاه سازند.

کاروان طریق القدس

آرشیو