شنبه 24 مه 2003 22:58
خاطرات سردار جواد مجلسی

به مناسبت سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر، برنامه خاطره گویی توسط حاج جواد مجلسی پس از نماز ظهر و عصر در مسجد دانشگاه برگزار شد. همچنین به مناسبت سوم خرداد، بسیج کارکنان با شربت و شیرینی از دانشجویان استقبال کرد. بسیج دانشجویی نیز با پخش سرودها و اشعار مربوط به آزادسازی خرمشهر به همراه پیام حضرت […]

به مناسبت سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر، برنامه خاطره گویی توسط حاج جواد مجلسی پس از نماز ظهر و عصر در مسجد دانشگاه برگزار شد. همچنین به مناسبت سوم خرداد، بسیج کارکنان با شربت و شیرینی از دانشجویان استقبال کرد. بسیج دانشجویی نیز با پخش سرودها و اشعار مربوط به آزادسازی خرمشهر به همراه پیام حضرت امام خمینی (ره) در فضای دانشگاه، سالروز آزادسازی خرمشهر را گرامی داشت.

کاروان طریق القدس

آرشیو