دوشنبه 01 سپتامبر 2008 14:25
آموزش رسانه اي با هزينه بي بي سي

طي ماه گذشته تعدادي از هنرمندان و روزنامه نگاران با هزينه بي بي سي به تركيه سفري داشته اند و در آنجا دوره هاي آموزشي را ديده اند. به گزارش «جهان» قرار شده افراد مذكور پس از ديدن دوره هاي لازم، از مسايل داخلي ايران براي بي بي سي فيلم هاي مستندي تهيه كنند تا با افتتاح بي بي سي فارسي زبان در ماه آينده از اين شبكه پخش شود.

طي ماه گذشته تعدادي از هنرمندان و روزنامه نگاران با هزينه بي بي سي به تركيه سفري داشته اند و در آنجا دوره هاي آموزشي را ديده اند. به گزارش «جهان» قرار شده افراد مذكور پس از ديدن دوره هاي لازم، از مسايل داخلي ايران براي بي بي سي فيلم هاي مستندي تهيه كنند تا با افتتاح بي بي سي فارسي زبان در ماه آينده از اين شبكه پخش شود.

براساس اين گزارش هزينه كامل سفر اين تعداد براي سفر آموزشي پرداخت شده و قرار است هزينه ساخت فيلم ها از طريق شبكه هاي «بي بي سي» و «سي بي اس» نيز پرداخت شود.


کاروان طریق القدس

آرشیو