شنبه 06 سپتامبر 2008 14:12
بسیج دانشجویی: اظهارات سارکوزي، طنز سياسي است
 
بسيج دانشجويي دانشگاههاي استان تهران در بيانيه اي در واکنش به اظهارات اخير ” نيکلا سارکوزي” رييس جمهوري فرانسه اعلام کرد: اظهارات او بيشتر به طنز سياسي مي ماند تا سخني از سوي رييس جمهور کشوري مثل فرانسه. 
 

 اين دانشجويان در بيانيه خود که نسخه اي از آن در اختيار گروه سياسي ايرنا قرار گرفت، تاکيد کردند: سارکوزي بهتر است به جاي احساس خطر براي امنيت ايران نسبت به مسايل اخلاقي و آبروي رفته خود احساس خطر نمايد تا مردم فرانسه نسبت به رييس جمهوري خود احساس شرم نکنند.
اين دانشجويان دربيانيه خود تصريح کردند: ما دانشجويان دانشگاههاي استان تهران ضمن هشدار به سارکوزي در خصوص اظهارات توهين آميز به ملت ايران به همه قدرتهاي زورگوي دنيا اعلام مي کنيم که با اين سخن پراکني ها ذره اي از حقوق صلح آميز هسته اي کنار نيامده و براي تهديد رژيم اشغالگر قدس تا نابوديش به بمب اتم احتياجي نداريم.
بسيج دانشجويي دانشگاههاي استان تهران در بيانيه خود آورده است:برداشت سليقه اي سارکوزي از گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته ايران چه توجيه ديپلماتيکي دارد يا اينکه او مدارکي دال بر حرف هاي گزاف خود دارد؟
اين دانشجويان در بيانيه خود تصريح کردند: آيا سارکوزي گمان کرده که ملت فهيم ايران فريب جنگ رواني او و امثال او را خواهد خورد؟ يا اينکه فکر مي کند مسوول شوراي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران است که نسبت به آن هشدار مي دهد که با ادامه فعاليت صلح آميز ايران در معرض خطر اسراييل قرار گيرد.

کاروان طریق القدس

آرشیو