سه‌شنبه 09 سپتامبر 2008 12:14
دستور رئيس جمهوري درباره بكارگيري استادان بازنشسته

رئيس جمهوري در دستورالعملي وزارتخانه هاي علوم و بهداشت، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني و معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري را مأمور تنظيم مقررات يكسان و مناسب براي تداوم خدمت استاداني كه به سن بازنشستگي مي رسند، كرد.   گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري حاكي است در […]

رئيس جمهوري در دستورالعملي وزارتخانه هاي علوم و بهداشت، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني و معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري را مأمور تنظيم مقررات يكسان و مناسب براي تداوم خدمت استاداني كه به سن بازنشستگي مي رسند، كرد.
 
گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري حاكي است در اين دستورالعمل كه خطاب به «زاهدي» وزير علوم، تحقيقات و فناوري، «لنكراني» وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، «مخبر» دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، «عزيزي» معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني و «واعظ  زاده» معاون علمي و فناوري صادر شد، آمده است: تا تدوين اين مقررات، از وجود ارزشمند استادان دانشگاه پس از رسيدن به سن70 سالگي در بخش پژوهش و تحقيق استفاده كامل شود.
کاروان طریق القدس

آرشیو