چهارشنبه 17 سپتامبر 2008 08:07
مولفه‌هاي ايدئولوژيك دليل مخالفت غربي‌ها با ايران است

مدير مركز مطالعات جهاني دانشگاه شرينر در گفتگو با فارس: مولفه‌هاي ايدئولوژيك دليل مخالفت غربي‌ها با ايران است خبرگزاري فارس: مدير مركز مطالعات جهاني دانشگاه شرينر گفت: برخي مولفه‌هاي ايدئولوژيك نزد بعضي رهبران سياسي غرب دليل مخالفت آنها با دولت ايران است.   «رونالد ال هچت» مدير مركز مطالعات جهاني دانشگاه شرينر در گفتگوي اختصاصي […]

مدير مركز مطالعات جهاني دانشگاه شرينر در گفتگو با فارس:

مولفه‌هاي ايدئولوژيك دليل مخالفت غربي‌ها با ايران است

خبرگزاري فارس: مدير مركز مطالعات جهاني دانشگاه شرينر گفت: برخي مولفه‌هاي ايدئولوژيك نزد بعضي رهبران سياسي غرب دليل مخالفت آنها با دولت ايران است.

 

«رونالد ال هچت» مدير مركز مطالعات جهاني دانشگاه شرينر در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس در اين خصوص كه اگر ايران به تقاضاهاي غرب در زمينه هسته‌اي پاسخ گويد آيا غرب تقاضاي جديدي مطرح نخواهد ساخت؟ گفت: اگر ايران بخش‌هايي از برنامه هسته‌اي خود (غني‌سازي بالاي 3 درصد، عدم اجازه به آژانس انرژي اتمي سازمان ملل براي نظارت بر سوخت مصرف شده از راكتورهاي توليد برق هسته‌اي، توليد آب سنگين و خريد ماشين‌هاي شكل‌دهنده به ميله‌هاي اورانيوم و توسعه برد موشك‌ها) را كه مي‌تواند براي ساخت سلاح هسته‌اي مورد استفاده قرار گيرد، متوقف سازد اين امر براي غرب دشوار خواهد بود كه مردم خود را متقاعد سازد كه ايران تهديدي براي امنيت آنان است اما در عين حال برخي مولفه‌هاي ايدئولوژيكي در ميان برخي رهبران سياسي غرب وجود دارد كه بر اساس آن با دولت ايران مخالفت مي‌كنند.
وي افزود: بسياري از كساني كه نومحافظه‌كار ناميده مي‌شوند جهان را عمدتاً محل تقابل و نبرد عقايد سياسي مي‌بينند. آنها تقريباً يك تعهد مذهبي براي گسترش ارزش‌هاي غربي مانند حقوق بشر (با تاكيد بر آزادي‌هاي افراد در زمينه بيان، مذهب، رسانه و ….) دموكراسي و تجارت آزاد دارند. آنها اين ارزش‌ها را جهاني مي‌بينند و معتقدند كه تاكيد و عرضه اين ارزش‌ها به مردم و فرهنگ‌هاي ديگر شكلي از آزادي‌هاي اين افراد است. بسياري از آمريكايي‌ها و مردم مغرب زمين از اين فلسفه نومحافظه‌كاران براي تحميل ارزش‌هاي غرب به مردم ساير جهان حمايت نمي‌كنند اما نومحافظه‌كاران در ارائه تصويري از برنامه هسته‌اي ايران به عنوان تهديد مستقيم عليه حيات آمريكا و غرب موفق بوده‌اند. بنابراين اگر ايران همه جنبه‌هاي بالقوه توليد سلاح هسته‌اي خود را متوقف سازد در اين صورت مردم آمريكا و غرب بعيد به نظر مي‌رسد كه از ايده رويارويي با ايران حمايت كنند.
مدير مركز مطالعات جهاني دانشگاه شرينر در رابطه با ادعاي اخير ساركوزي مبني بر حمله اسرائيل به ايران تاكيد كرد: ساركوزي، رئيس جمهور فرانسه يكي از ارادتمندان بزرگ سبك زندگي طبقات بالاي آمريكا است و مشتاق است تا خود را به عنوان يك دوست سياست سازان آمريكا ثابت كند. اظهارات وي درباره حمله احتمالي اسرائيل به ايران نشانگر چاپلوسي وي براي نخبگان سياسي و اقتصادي آمريكاست

کاروان طریق القدس

آرشیو