چهارشنبه 17 سپتامبر 2008 08:24
توافق وزارت علوم با صدا و سیما برای راه اندازی رادیو دانشجو

خرمشاد به مهر خبر داد: توافق وزارت علوم با صدا و سیما برای راه اندازی رادیو دانشجو معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از توافقات کلی وزارت علوم با سازمان صدا و سیما برای راه اندازی رادیو دانشجو خبر داد. دکتر محمد باقر خرمشاد در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان این خبر […]

خرمشاد به مهر خبر داد:
توافق وزارت علوم با صدا و سیما برای راه اندازی رادیو دانشجو
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از توافقات کلی وزارت علوم با سازمان صدا و سیما برای راه اندازی رادیو دانشجو خبر داد.

دکتر محمد باقر خرمشاد در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان این خبر افزود: راه اندازی رادیو دانشجو به عنوان یکی از طرحهای نوآورانه در سال جاری مطرح شد و هم اکنون طی مذاکرات به عمل آمده موافقت کلی با راه اندازی رادیو دانشجو انجام شده است.

وی اظهار داشت: این رادیو به جهت وجود چند میلیون دانشجو در کشور و اهمیت کمی و کیفی وجود دانشجویان در کشور در راستای تأمین نیازهای سیاسی و فرهنگی دانشجویان راه اندازی می شود. 

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: با توجه به گستردگی تنوع که در روحیات دانشجویی سراغ داریم این رادیو حوزه های مختلف را در بر خواهد گرفت.

 
کاروان طریق القدس

آرشیو