جمعه 03 اکتبر 2008 14:21
نااميدي مردم انگليس از دو حزب كارگر و محافظه كار در بخش اقتصاد

خبرگزاري فارس : در حالي كه مشكلات اقتصادي انگليس مردم اين كشور را از حزب حاكم كارگر نااميد كرده است به نظر نمي رسد محافظه كاران نيز برنامه مشخصي براي نجات مردم از مشكلات اقتصادي اين كشور داشته باشند.   به گزارش خبرنگار فارس در لندن ، اعضاء حزب محافظه كار انگليس در روز يكشنبه […]

خبرگزاري فارس : در حالي كه مشكلات اقتصادي انگليس مردم اين كشور را از حزب حاكم كارگر نااميد كرده است به نظر نمي رسد محافظه كاران نيز برنامه مشخصي براي نجات مردم از مشكلات اقتصادي اين كشور داشته باشند.

 

به گزارش خبرنگار فارس در لندن ، اعضاء حزب محافظه كار انگليس در روز يكشنبه كنفرانس سالانه خود را در شهر بيرمنگام برگزار خواهند كرد .
برخي از كارشناسان سياسي از محافظه كاران براي ارائه نكردن طرح هاي مشخصي در زمينه مشكلات اقتصادي كنوني كه انگليس با آنها مواجه است از قبيل كاهش اعتبار مالي ، انتقاد كرده اند .
تحليل گران مي گويند اگرچه نظرسنجي ها حزب محافظه كار را ، در مقايسه با حزب كارگر ، در موقعيت برتري قرار داده است و پيروزي محافظه كاران را در انتخابات عمومي آينده اين كشور بسيار محتمل پيش بيني كرده اند ، محافظه كاران به علت ارائه نكردن طرح هاي اقتصادي خود در اين مقطع زماني دشوار ، همچنان آسيب پذير محسوب مي شوند .
گفته مي شود محافظه كاران در كنفرانس سالانه خود تلاش خواهند كرد تا نشان دهند مغرور به پيروزي اعلام شده در نظرسنجي ها نيستند و براي شكست حزب كارگر در انتخابات عمومي آينده اين كشور ، سرسختانه تلاش خواهند كرد .
كارشناسان اقتصادي مي گويند مردم انگليس اكنون اعتبار سياست هاي اقتصادي محافظه كاران را تحت رهبري ديويد كامرون به دقت تحت نظر قرار داده اند تا ببينند محافظه كاران چه سياستي را در زمينه حل مشكلات اقتصادي كه مشكل عمده كنوني مردم اين كشور به شمار مي رود ، در پيش خواهند گرفت .
گوردون براون نخست وزير دولت حزب كارگر انگليس در كنفرانس سالانه اين حزب كه چند روز پيش در منچستر برگزار شد ، اين نكته را خاطر نشان كرده بود كه ديگر زماني نيست اداره امور به دست افراد بي تجربه سپرده شود .
به گفته ناظران سياسي ، منظور گوردون براون از بيان افراد بي تجربه ، رقبايش در داخل حزب كارگر و همچنين ديويد كامرون رهبر حزب محافظه كار و جورج آزبورن مقام مسئول در امور خزانه داري در حزب محافظه كار بوده اند .
ناظران سياسي مي گويند اگرچه محافظه كاران توانسته اند حزب كارگر را در چندين انتخابات از جمله انتخابات شهرداري لندن و انتخابات ميان دوره اي شكست دهند ، ديويد كامرون و جورج آزبورن همچنان در ارتباط با ارائه طرح هاي اقتصادي شان در موقعيت آسيب پذيري قرار دارند و گاهي اوقات لقب بي تجربگي نيز به آنها تعلق گرفته است .
شماري از تحليل گران اقتصادي معتقدند ديويد كامرون و جورج آزبورن توانايي نداشته اند كه در مقابله با بحران شديد بانكي در انگليس كه شديدترين بحران از اين نوع در انگليس از دهه 1930 به شمار مي رود ، موفق عمل كنند .
ديويد كامرون رهبر حزب محافظه كار انگليس در پيش از آغاز كنفرانس سالانه اين حزب ، در مصاحبه هاي خود با رسانه ها بر اين نكته تاكيد كرده است كه به هيچ وجه فردي نيست كه در باره مسائل نگراني نشان ندهد.
ديويد ويلتس نماينده پارلماني حزب محافظه كار درباره وضعيت كنوني حزب محافظه كار گفت : نبايد بي اهميت بود و نبايد موقعيت كنوني براي محافظه كاران يك پيروزي محسوب شود ، هنوز خيلي كارها باقي مانده است كه لازم است انجام شوند .
جان كرتيس استاد علوم سياسي در دانشگاه استرفكلايد در اسكاتلند معتقد است محافظه كاران براي مسائل اقتصادي پاسخ روشني را بيان نكرده اند .
وي گفت : محافظه كاران بايد به اين سوال حياتي پاسخ بدهند و بگويند كه بالاخره براي مقابله با بحران اقتصادي كنوني چه طرحي را در نظر دارند .
گفتني است پيش از آغاز بحران اقتصادي در انگليس ، محافظه كاران در تشريح سياست هاي اقتصادي خود از كاهش ماليات و افزايش بودجه براي خدمات عمومي صحبت كرده بودند ، اما تحليل گران مي گويند اين وعده ها ديگر اكنون وعده هاي موثري به شمار نمي روند و به عبارتي ديگر ايده هايي هستند كه ديگر با شرايط اقتصادي كنوني همخواني ندارند .
وين گرانت استاد علوم سياسي در دانشگاه واريك در انگليس گفت : ديگر روند رشد در اقتصاد كنوني وجود ندارد و روند رشد به تدريج به روند ركود تغيير پيدا مي كند به همين علت محافظه كاران بايد بگويند كه چه طرح هايي را براي حل مشكلات اقتصادي ارائه مي كنند .
ناظران اقتصادي مي گويند پيشينه عملكرد محافظه كاران در 12 ماه گذشته در ارتباط با ايده هايي كه براي مقابله با بحران اقتصادي و كمبود اعتبار مالي بيان كرده اند ، خيلي جالب توجه نبوده است .
البته در مقابل منتقدان حزب محافظه كار ، كارشناساني نيز هستند كه با حمايت از محافظه كاران مي گويند واضح بيان نشدن طرح هاي اقتصادي از سوي محافظه كاران به اين علت بوده است كه محافظه كاران نگران بوده اند كه طرح هايشان از سوي حزب كارگر ربوده شود .
گفتني است محافظه كاران از جنبه ديگري نيز مورد انتقاد قرار دارند و آن اين است كه محافظه كاران از شماري از طرح هاي ارائه شده دولت گوردون براون در حل مشكلات اقتصادي انتقاد كرده بودند ، اما اكنون طرح هاي ارائه شده موثر واقع شده اند و مشكلات اقتصادي را مهار كرده است .
يكي از اين موارد به طرح ملي كردن بانك نرثرن راك مربوط مي شود كه سال گذشته با بحران مالي مواجه شد .
جورج آزبورن مقام مسئول در امور خزانه داري در حزب محافظه كار انگليس سال گذشته در پاسخ به اين سوال كه براي مقابله با بحران مالي بانك نرثرن راك چه طرحي را ارائه مي كند ، جواب درستي نداده بود و محافظه كاران همچنين طرح ملي كردن بانك نرثرن راك را كه دولت انگليس ارائه كرده بود ، طرحي نادرست ناميده بودند .
اما كارشناسان اقتصادي اكنون طرح دولت حزب كارگر انگليس را در ملي كردن بانك نرثرن راك ، طرح موثري نام مي برند و مي گويند موجب حفظ سپرده ها و پس اندازهاي مردم انگليس كه در اين بانك حساب بانكي داشتند و اغلب مستمري بگيران بودند ، شده است .
مسائلي اينچنين موجب شده اند تا محافظه كاران ، برغم برخورداري از ميزان حمايت مردمي بيشتر در مقايسه با حزب كارگر ، آسيب پذير به نظر آيند .
بر اساس نتايجي كه از سوي مركز نظر سنجي آي.سي.ام اعلام شده اند ، حزب محافظه كار از 41 درصد آراء مردمي و حزب كارگر 32 درصد آراء مردمي برخوردار هستند.

کاروان طریق القدس

آرشیو